SRV YHTIÖT OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SRV YHTIÖT OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ    


SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta SRV Yhtiöt -konsernin      
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä.           

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja
2010. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2008 perustuu konsernin 
tulokseen ennen veroja.                             

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2008 maksetaan vuonna 2009 osittain yhtiön 
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta     
aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden  
vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde    
päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut    
osakkeet yhtiölle vastikkeetta.                         

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2008 noin 60 henkilöä.    
Ansaintajaksolta 2008 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin   
450.000 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan   
osuuden).                                    


SRV YHTIÖT OYJ                                 

Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 


LISÄTIETOJA                                   
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202               


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.srv.fi

Jaa sivu