SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön. Järjestelmän piiriin kuuluu 28 SRV:n avainhenkilöä.

Järjestelmän avainmittareina ovat konsernin liikevoitto, oman pääoman tuotto ja omavaraisuusaste. Lisäksi ansaintaan vaikuttaa muita liiketoimintokohtaisia mittareita, jotka on määritelty vuosille 2012–2013.

Mittareiden täyttyessä palkkio maksetaan kvartaaleittain osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän puitteissa luovutetaan avainhenkilöille enintään 404 000 SRV Yhtiöt Oyj:n hallussa olevaa omaa osaketta ja luovutettujen osakkeiden arvoa vastaava määrä rahana palkkiosta maksettavia veroja varten. Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana osakkeina annettavasta osuudesta kirjattava IFRS-kustannuksen määrä on noin 1,8 milj. euroa lisättynä rahana maksettavalla määrällä.  Osakkeiden teoreettinen kustannus on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 3,60 euroa, riskitön korko 0,58 % ja volatiliteetti 37 prosenttia.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvien on omistettava kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista vähintään puolet 31.12.2014 saakka ja vähintään puolet 31.12.2015 saakka. Mikäli avainhenkilön työsuhde päättyy ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä, hänen on luovutettava osakkeet vastikkeetta takaisin yhtiölle.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
viestintäjohtaja
puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Jaa sivu