SRV YHTIÖT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Helsingissä     
14.4.2008. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Kurkilahti.     
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Mustaniemi ja jäseneksi  
Markku Sarkamies. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Ilpo Kokkila ja jäseniksi Jukka Hienonen ja Lasse Kurkilahti.          
                                        
SRV Yhtiöt Oyj                                 
                                        
Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202               

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu