SRV YHTIÖT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 24.3.2009.     
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Kurkilahti.          
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Mustaniemi ja jäseneksi  
Lasse Kurkilahti. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Ilpo Kokkila ja jäseniksi Jukka Hienonen ja Hannu Leinonen.           
                                        
SRV Yhtiöt Oyj                                 
                                        
Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu