SRV YHTIÖT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 16.3.2010.     
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Kurkilahti.          
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Mustaniemi ja jäseniksi  
Lasse Kurkilahti ja Timo Kokkila. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan      
puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja jäseniksi Ilkka Salonen ja Arto   
Hiltunen.                                    
                                        
SRV Yhtiöt Oyj                                 
                                        
Hannu Linnoinen                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 990               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu