SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

15.3.2010 klo 19.30

 

 

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.3.2011. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Kallasvuo.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Mustaniemi ja jäseniksi Olli-Pekka Kallasvuo ja Timo Kokkila.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja jäseniksi Arto Hiltunen ja Ilkka Salonen.

  

SRV Yhtiöt Oyj 

Jukka Hienonen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, puh. 0201 45 5213

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

  

Jaa sivu