SRV Yhtiöt Oyj:n 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 11.12.2013 laskevansa liikkeeseen 75 miljoonan euron määräisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja eräpäivä 18.12.2018. Lainalle maksetaan kiinteää 5,0 prosentin vuotuista korkoa.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottamista varten laaditun listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla tästä päivästä lähtien englanninkielisenä SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

SRV Yhtiöt Oyj on jättänyt NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle hakemuksen edellä mainitun joukkovelkakirjalainan ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Joukkovelkakirjalaina otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 19.12.2013.

Espoo 18.12.2013

SRV Yhtiöt Oyj

Lisätietoja:

Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 050 523 5850, hannu.linnoinen@srv.fi

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi ostaa SRV Yhtiöt Oyj:n arvopapereita missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta.

Jaa sivu