SRV Yhtiöt Oyj:lle uusi 100 miljoonan euron syndikoitu luottolimiittijärjestely

SRV Yhtiöt Oyj on allekirjoittanut pitkäaikaisen sitovan 100 miljoonan euron suuruisen luottolimiittijärjestelyn pohjoismaisen pankkiryhmittymän kanssa. Lainan pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Svenska Handelsbanken AB ja Swedbank AB. Pohjola Pankki toimi lainajärjestelyn koordinaattorina ja toimii myös lainasopimuksen agenttina.

”Tämä on osoitus SRV:n luotettavasta maineesta epävarmassa markkinassa. Valmiusluotto turvaa käyttöpääoman saatavuuden yhtiön vahvan kasvun aikana. SRV:n lainaan osallistuvat kaikki keskeiset yhteistyöpankkimme ja järjestelyn 100 miljoonan euron kokonaismäärä ylimerkittiin. Pankkien sitoutuminen asiakkaittensa rahoittamiseen on lisäksi osoitus sekä niiden vahvasta rahoitusasemasta että pankkien pitkäaikaisesta panostuksesta asiakassuhteidensa kehittämiseen” toteaa toimitusjohtaja Jukka Hienonen.

Laina korvaa vuonna 2007 solmitun syndikoidun luottolimiitin. Uusi lainajärjestely erääntyy 31.12.2015. Lainan ehdot vastaavat SRV:n muiden lainojen ehtoja ja taloudellisena lainakovenanttina on omavaraisuusaste.

 

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 0201 455 990

Jaa sivu