SRV Yhtiöt Oyj muuttaa tulosohjeistustaan ja täsmentää vuoden 2017 näkymiä

 

SRV Yhtiöt Oyj muuttaa tulosohjeistustaan ja täsmentää vuoden 2017 näkymiä

 

SRV Yhtiöt Oyj täsmentää vuoden 2017 näkymiä ja muuttaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017 liikevoiton osalta ruplan kurssikehityksen vuoksi. Lisäksi yhtiö ottaa toiminnan vertailukelpoisuuden lisäämiseksi käyttöön operatiivisen liikevoiton -käsitteen, josta ruplan vaikutus on eliminoitu.

SRV:n toimintavaluutta Venäjällä on ollut pääasiassa euro vuoden 2016 syyskuuhun saakka. Yhtiön vuokraustoiminta on muuttunut kuitenkin siinä määrin ruplapohjaiseksi, että IAS 21:n mukaisesti SRV:n kiinteistöpuolen tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintavaluutta muuttui ruplaksi 1.9.2016.

Ruplan kurssi on heikentynyt tammi-kesäkuun 2017 aikana 6,47 prosenttia. Suurin ruplasta aiheutuva tulosvaikutus syntyy Venäjän osakkuusyhtiöiden euromääräisistä projektilainoista. Lainat muutetaan katsauskauden lopussa rupliksi, josta aiheutuu tuloslaskelmaan laskennallinen, ei-kassavaikutteinen kurssiero osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -riville.

Ruplan kurssimuutoksiin liittyvän epävarmuuden vuoksi SRV Yhtiöt Oyj on päättänyt muuttaa tulosohjeistustaan ja täsmentää näkymiään vuodelle 2017 seuraavasti:

Uusi näkymä:

Konsernin koko vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2016 verrattuna (liikevaihto 884 milj. euroa). Mikäli ruplan kurssi säilyy vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen lopun tasolla, liikevoiton arvioidaan heikkenevän, mutta operatiivisen liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna (liikevoitto 27,7 milj. euroa, operatiivinen liikevoitto 26,3 milj. euroa). Strategian mukaiseen kannattavuustasoon päästään kuitenkin vasta strategiakauden loppupuolella 2019−2020.

Aiempi näkymä:

SRV Yhtiöt Oyj arvioi 27.4.2017 julkistetussa osavuosikatsauksessaan SRV:n liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna (liikevaihto 884 milj. euroa, liikevoitto 27,7 milj. euroa).

Operatiivinen liikevoitto -käsitteenä

Lisäksi SRV on päättänyt 20.7. alkaen ottaa käyttöön uuden ”operatiivisen liikevoiton” -käsitteen. Se eroaa virallisesta IFRS-liikevoitosta siinä suhteessa, että siitä on poistettu Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot ja niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen torstaina 20.7.2017 kello 8.30.

 

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

 

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:                    

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu