SRV Yhtiöt Oyj muuttaa segmenttirakennettaan ja uudistaa johtoryhmäänsä

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     3.12.2018   KLO 16.45

SRV Yhtiöt Oyj muuttaa segmenttirakennettaan ja uudistaa johtoryhmäänsä

SRV Yhtiöt Oyj ottaa käyttöön uudet raportointisegmentit. 1.1.2019 alkaen SRV raportoi kaksi liiketoiminta-aluetta: Rakentaminen ja Sijoittaminen. SRV:n nykyiset raportointisegmentit ovat Suomen liiketoiminta, Kansainvälinen liiketoiminta ja Muut toiminnot. Kansainvälinen liiketoiminta tulee pitkälti muodostamaan uuden Sijoittaminen-segmentin ja Muissa toiminnoissa oleva liiketoiminta siirtyy Rakentaminen-segmenttiin. Segmenttimuutos ei aiheuta henkilöstön vähennystarpeita. Samassa yhteydessä uudistetaan SRV:n johtoryhmän kokoonpanoa.

“Uskomme että segmenttimuutos terävöittää johtamista, tehostaa pääoman hallintaa ja lisää läpinäkyvyyttä. Rakentamisessa keskitymme tehokkaaseen projektinhallintaan ja projektien läpivientiin sekä laadukkaaseen rakentamiseen ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Sijoittamisessa kokoamme kaiken kiinteistösijoittamiseen liittyvän osaamisemme yhteen. Näin luomme entistä paremmat valmiudet menestyä kilpailussa ja muuttuvassa markkinatilanteessa”, sanoo toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala.

Rakentaminen-liiketoiminta käsittää kaiken SRV:n rakentamisen sekä omaperusteisen asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Rakentamiseen kuuluvat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, tekniikkayksiköt ja hankintatoimi sekä sisäiset palvelut. Rakentaminen-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi nimitetään 1.1.2019 alkaen DI Juha Toimela, joka vastaa nykyisin Suomen liiketoiminnasta. Rakentaminen-liiketoiminnan liikevaihto on vuositasolla noin 1 miljardia euroa ja sen sidottu pääoma oli syyskuun 2018 lopussa 337 miljoonaa euroa. Rakentaminen työllistää noin 900 henkilöä eli valtaosan SRV:n henkilöstöstä.

Sijoittaminen-liiketoimintaan kuuluu keskeneräiset ja valmiit kohteet, joissa yhtiö toimii pidemmän aikavälin sijoittajana. Myös tontit, joita itse kehitetään, ja joiden varsinainen tulonodotus muodostuu kehittämisen kautta, raportoidaan osana Sijoittaminen-liiketoimintaa. Sijoittaminen-segmentti keskittyy konsernin kiinteistösijoitusten hallinnointiin, realisointeihin ja uusien yhteissijoitusrakenteiden luontiin ja omistamiseen.

Sijoittaminen liiketoiminnan sidottu pääoma on alkuvaiheessa noin 330 miljoona euroa käsittäen omistukset Suomessa ja Venäjällä sijaitsevissa kauppakeskuksissa sekä Tampereen Kansi- ja Areena-hankkeessa. Lisäksi salkussa on maa-alueita ja pienempiä omistuksia toimisto- ja logistiikkakohteissa Pietarissa ja Moskovassa. Sijoittaminen-liiketoiminnassa on noin 140 henkilöä, joista valtaosa toimii kauppakeskusten operoinnissa ja SRV:n Venäjän ja Viron yhtiöissä. Sijoittaminen-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi nimitetään KTM Jarkko Rantala 1.1.2019 alkaen. Rantala on toiminut vuodesta 2012 erilaisissa talouden ja kiinteistökehityksen tehtävissä SRV:ssä. Veli-Matti Kullas vastaa edelleen Venäjän ja Viron yhtiöiden toiminnasta sekä kauppakeskusliiketoiminnasta ja raportoi toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle.

Konsernipalvelut käsittävät uudessa rakenteessa seuraavat toiminnot: hankekehitys, talous ja rahoitus, HR, lakiasiat, viestintä- ja markkinointi ja liiketoiminnan kehitys.

SRV raportoi vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen uuden segmenttijaon mukaisesti ja julkaisee vertailutiedot arvioilta maaliskuussa.

SRV:n johtoryhmä 1.1.2019 alkaen

Segmenttimuutoksen yhteydessä SRV:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Veli-Matti Kullas ja henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen jäävät pois johtoryhmästä.

SRV:n johtoryhmän kokoonpano on 1.1.2019 alkaen seuraava:

  • Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja
  • Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, hankekehitys
  • Juha Toimela, varatoimitusjohtaja, rakentaminen liiketoiminta
  • Jarkko Rantala, johtaja – sijoittaminen liiketoiminta
  • Antero Nuutinen, johtaja – asunnot ja alueyksiköt
  • Ilkka Pitkänen, talous-ja rahoitusjohtaja
  • Johanna Metsä-Tokila, lakiasianjohtaja
  • Maija Karhusaari, viestintä-ja markkinointijohtaja


Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu