SRV Yhtiöt Oyj luovuttaa omia osakkeitaan toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

 

SRV Yhtiöt Oyj luovuttaa omia osakkeitaan toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

SRV Yhtiöt Oyj on tänään päättänyt luovuttaa toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle yhteensä 30 168 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta toimitusjohtajan osakeperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeet annetaan osakepalkkiojärjestelmän B-sarjan hankintaoikeuksien (144 000 hankintaoikeutta) perusteella. 

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen.

Osakkeet luovutetaan viimeistään 2.9.2016. Osaan näin luovutetuista osakkeista liittyy kahden vuoden luovutusrajoitusaika.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä on tiedotettu aiemmin. Lisätietoja palkitsemisjärjestelmistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.srv.fi/srv-yhtiona/sijoittajat/johto-ja-hallinto/palkitseminen.

SRV Yhtiöt Oyj:llä oli ennen luovutusta hallussaan 1 155 243 omaa osakettaan. Luovutuksen jälkeen SRV Yhtiöt Oyj:llä on hallussaan 1 125 075 omaa osakettaan. SRV Yhtiöt Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä luovutuksen jälkeen on 59 374 500 ääntä (ottaen huomioon yhtiön hallussa olevat osakkeet) ja osakkeiden kokonaismäärä on 60 499 575.

Lisätietoja:

Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi

Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

 

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu