SRV Yhtiöt Oyj luovuttaa omia osakkeitaan toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

SRV Yhtiöt Oyj luovuttaa omia osakkeitaan toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

SRV Yhtiöt Oyj on myöntänyt toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle vuosia 2015-2020 koskevan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän, jonka perusteella toimitusjohtajalla on 700 000 hankintaoikeutta. Hankintaoikeudet oikeuttavat toimitusjohtajan hankkimaan vastaavan määrän SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita hintaan 2,6145 €/osake tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää hyötyä vastaavan määrän osakkeita tai käteissuorituksen tai näiden yhdistelmän, yhtiön päätöksen mukaisesti.

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella luovuttaa toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle yhteensä 11 276 kappaletta yhtiön omistamia omia osakkeita. Osakkeet annetaan osakepalkkiojärjestelmän A-sarjan hankintaoikeuksien (144 000 hankintaoikeutta) perusteella. Osakkeet ovat osa toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää ja ne luovutetaan toimitusjohtajalle maksutta. Lisäksi toimitusjohtajalle suoritetaan osakkeiden arvoa vastaava käteisosuus verojen maksua varten.

Osakkeet merkitään ja luovutetaan viimeistään 4.3.2016. Osaan näin luovutetuista osakkeista liittyy kahden vuoden luovutusrajoitusaika.

Luovutuksen jälkeen SRV Yhtiöt Oyj:llä on 1 162 841 omaa osakettaan.

Lisätietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.srv.fi/srv-yhtiona/sijoittajat/johto-ja-hallinto/palkitseminen

Lisätietoja:
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, p. 040 067 8898, katri.innanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

 

Jaa sivu