SRV Yhtiöt Oyj luovuttaa omia osakkeitaan osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

SRV Yhtiöt Oyj luovuttaa omia osakkeitaan osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

 

SRV Yhtiöt Oyj on tänään päättänyt luovuttaa yhteensä 7 598 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään kuuluvalle johtajalle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen. Osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää on kuvattu tarkemmin 18.12.2015 annetulla pörssitiedotteella.

Osakkeet luovutetaan viimeistään 15.8.2016. Osaan näin luovutetuista osakkeista liittyy kahden vuoden luovutusrajoitusaika.

SRV Yhtiöt Oyj:llä oli ennen luovutusta hallussaan 1 162 841 omaa osakettaan. Luovutuksen jälkeen SRV Yhtiöt Oyj:llä on hallussaan 1 155 243 omaa osakettaan. SRV Yhtiöt Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä luovutuksen jälkeen on 59 344 332 ääntä ja osakkeiden kokonaismäärä on 60 499 575.

Lisätietoja palkitsemisjärjestelmistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.srv.fi/srv-yhtiona/sijoittajat/johto-ja-hallinto/palkitseminen.

Lisätietoja:

Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 0201 455 213,
jp.ojala@srv.fi 
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

 

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu