SRV Yhtiöt Oyj luovuttaa omia osakkeitaan osana monivuotista kannustinjärjestelmää

SRV Yhtiöt Oyj luovuttaa omia osakkeitaan osana monivuotista kannustinjärjestelmää

SRV Yhtiöt Oyj on tänään 2.helmikuuta 2017 päättänyt luovuttaa yhteensä 206 476 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään kuuluville henkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Järjestelmän ansaintajakso oli vuosina 2014–2016.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen. Osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää on kuvattu tarkemmin 20.2.2014 annetulla pörssitiedotteella.

Osakkeet luovutetaan viimeistään 10.3.2017. Luovutettaviin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitusaika, jonka mukaan puolet järjestelmän perusteella saaduista osakkeista on omistettava 31.12.2017 saakka ja puolet 31.12.2018 saakka.

SRV Yhtiöt Oyj:llä oli ennen luovutusta hallussaan 1 125 075 omaa osakettaan. Luovutuksen jälkeen SRV Yhtiöt Oyj:llä on hallussaan 918 599 omaa osakettaan. SRV Yhtiöt Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä luovutuksen jälkeen on 59 580 976 ääntä ja osakkeiden kokonaismäärä on 60 499 575.
 

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu