SRV Yhtiöt Oyj laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

[EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.]

SRV Yhtiöt Oyj laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Viisivuotinen laina erääntyy 18.12.2018. Lainalle maksetaan kiinteää 5,0 prosentin vuotuista korkoa.

Lainaa merkitsi yhteensä 37 sijoittajaa ja lainan määrää korotettiin vahvan kysynnän takia. Laina tullaan hakemaan listattavaksi NASDAX OMX Helsinkiin.

Lainasta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Pohjola Pankki Oyj ja Swedbank Ab toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Helsinki 11.12.2013

SRV Yhtiöt Oyj

Lisätietoja:
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 050 523 5850, hannu.linnoinen@srv.fi

Jaa sivu