SRV Yhtiöt Oyj: arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

                                 
SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä     
tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj (1680235-8) on  
14.5.2010 termiinisopimuksen erääntyessä myynyt Nordea Bank AB:lle (publ)    
(ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) omistamansa kaikki 1.909.483 kpl SRV 
Yhtiöt Oyj:n osaketta, joten Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus SRV Yhtiöt Oyj:n  
osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 1/20. Nordea Bank AB (publ)   
omistaa nyt 1909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus SRV   
Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 5,19 prosenttia eli noussut yli 
1/20. 
                                     
Kuten aiemmin 5.1.2010 annetussa liputusilmoituksessa on kerrottu, Nordea Bank 
AB (publ) on tehnyt samasta osakemäärästä johdannaissopimuksen (total return  
swap) SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa. Lisäksi sopimuksen mukaan osakkeet myydään    
sopimuksen erääntyessä SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen määräämälle taholle. Näin   
ollen sopimuksen erääntyessä heinäkuussa 2010 Nordea Bank AB:n (publ)      
omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan  
alle 1/20.                                   

Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Life and Pensions S.A (kotipaikka   
Luxemburg, rekisterinumero B35996) omistaa 29.508 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta,  
joka vastaa 0,08 prosenttia SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.  
Nordea-konsernin kokonaisomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on tällä hetkellä 5,27   
prosenttia, mutta tulee laskemaan alle 1/20 edellä mainitusta johtuen.     

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja                        

Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 145 5207               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki   
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu