SRV Yhtiöt Oyj: arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

    
                               

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä     
tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen    
rekisterinumero 516406-0120) on eilen 16.3.2010 myynyt Nordea Pankki Suomi   
Oyj:lle (1680235-8) omistamansa kaikki 1.909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, 
joten Nordea Bank AB:n (publ) osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja     
äänimäärästä on laskenut alle 1/20. Nordea Pankki Suomi Oyj omistaa nyt 1909.483
kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n       
osakepääomasta ja äänimäärästä on 5,19 % eli noussut yli 1/20.         

Nordea Pankki Suomi Oyj on myynyt Nordea Bank AB:lle (publ) SRV Yhtiöt Oyj:n  
osakkeita koskevia termiinisopimuksia (1.909.483 osaketta), joiden erääntyessä 
16.5.2010 Nordea Bank AB:n (publ) omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:stä tulee     
nousemaan yli 1/20 ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus laskemaan alle 1/20.   

Nordea Bank AB (publ) teki 5.1.2010 SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa samasta       
osakemäärästä johdannaissopimuksen, jonka mukaan osakkeet myydään sopimuksen  
erääntyessä heinäkuussa 2010.                          

Nordea-konserniin kuuluva Nordea Life and Pensions S.A (kotipaikka Luxemburg,  
rekisterinumero B35996) omistaa 32.508 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joka vastaa  
0,088 % SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.            
Nordea-konsernin kokonaisomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on tällä hetkellä 5,28 %,  
mutta tulee laskemaan alle 1/20 edellä kerrotusta johtuen heinäkuussa 2010.   

SRV Yhtiöt Oyj                                 

Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja                        

Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 145 5207               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu