SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu liputusilmoitus

  

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Ilpo Kokkilan suoran ja välillisen omistuksen perusteella yhteenlaskettu omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 20.12.2010 tehdyn osakeluovutuksen johdosta alittanut liputusrajan 1/2.

 

SRV Yhtiöt Oyj
Jukka Hienonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
SRV Yhtiöt Oyj
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 145 5207

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

LIITE

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:SSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: SRV Yhtiöt Oyj, Y-tunnus 1707186-8

Liputusilmoituksen peruste:

Osakkeiden luovutus 20.12.2010, jolloin myös omistusoikeus on siirtynyt.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettava yhden kahdesosan (1/2) liputusraja alittuu. Liputusrajan alittumista laskettaessa on huomioitu ilmoitusvelvollisen suora ja välillinen omistus. Ilmoitusvelvollisen välillinen omistus on toteutettu Kolpi Investments Oy:n (Y-tunnus 1990453-6) kautta.  

Ilmoitusvelvollisen nimi: Kokkila, Ilpo Erkki Tapani

Osakkeiden lukumäärä sekä osuus osakkeista ja äänioikeuksista:

Osakkeiden lukumäärä
Ennen luovutusta: 18.730.129 osaketta(suora 13.552.000, välillinen 5.178.129)
Luovutuksen jälkeen: 14.212.841 osaketta (suora 9.034.712, välillinen 5.178.129)

 

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista
Ennen luovutusta: 50,94 % (suora 36,86 %, välillinen 14,08 %)
Luovutuksen jälkeen: 38,56 % (suora 24,57 %, välillinen 14,08 %)

 

Espoo, 20.12.2010

Ilpo Kokkila

 

JAKELU:    Finanssivalvonta,  SRV Yhtiöt Oyj

Jaa sivu