SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä     
tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank AB:n (publ) omistusosuus SRV 
Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 5.1.2010 tehdyn osakekaupan johdosta 
ylittänyt 1/20.                                 
                                         
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja                        
                                        
Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 145 5207               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           


LIITE                                      
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden    
muuttumisesta                                  
Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) ilmoittaa, että
se on tänään 5.1.2010 ostanut 1.909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja sen  
omistusosuus yhtiöstä on 5,193 %:a eli Nordea Bank AB:n (publ) osuus SRV Yhtiöt 
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 1/20.            
Nordea Bank AB (publ) on tehnyt samasta osakemäärästä johdannaissopimuksen   
(total return swap) SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa. Lisäksi sopimuksen mukaan osakkeet 
myydään sopimuksen erääntyessä SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen määräämälle taholle. 
Näin ollen sopimuksen erääntyessä heinäkuussa 2010 Nordea Bank AB:n (publ)   
omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan  
alle 1/20.                                   
Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Life and Pensions S.A. (kotipaikka   
Luxemburg, rekisterinumero P35.996) omistaa 30.808 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta,  
joka vastaa 0,084 %:a SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.     
Nordea-konsernin kokonaisomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on tällä hetkellä 5,277 %:a,
mutta tulee laskemaan alle 1/20 edellä kerrotusta johtuen.

Jaa sivu