SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu liputusilmoitus

 

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Timo Kokkilan omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 20.12.2010 ylittänyt liputusrajat 1/20 ja 1/10.

 

SRV Yhtiöt Oyj
Jukka Hienonen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
SRV Yhtiöt Oyj
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 145 5207

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

LIITE 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:SSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: SRV Yhtiöt Oyj, Y-tunnus 1707186-8

Liputusilmoituksen peruste:

Osakkeiden saanto 20.12.2010, jolloin myös omistusoikeus on siirtynyt.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetut, äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettavat yhden kahdeskymmenesosan (1/20)sekä yhden kymmenesosan (1/10) liputusrajat ylittyvät.

Ilmoitusvelvollisen nimi: Kokkila, Timo Tapani

Osakkeiden lukumäärä sekä osuus osakkeista ja äänioikeuksista:

Osakkeiden lukumäärä
Ennen saantoa 5.000 osaketta
Saannon jälkeen 4.522.288 osaketta

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista
Ennen saantoa 0,0 %
Saannon jälkeen 12,30 %

 

Espoo, 20.12.2010

Timo Kokkila

JAKELU:    Finanssivalvonta,  SRV Yhtiöt Oyj

 

Jaa sivu