SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettu liputusilmoitus

 

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank AB:n (publ) omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 15.3.2011 tehdyn osakekaupan johdosta alittanut 1/20 ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut yli 1/20.

 

SRV Yhtiöt Oyj
Jukka Hienonen, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
SRV Yhtiöt Oyj
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 0201 455 990

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

LIITE

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) ilmoittaa omasta ja suomalaisen tytäryhtiönsä Nordea Pankki Oyj:n (1680235-8)puolesta, että Nordea Bank AB (publ) on tänään 15.3.2011 myynyt Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omistamansa kaikki 1.909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joten Nordea Bank AB:n (publ) osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle 1/20. Nordea Pankki Suomi Oyj omistaa nyt 1.909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 5,19 %:a eli noussut yli 1/20.

Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj on myynyt Nordea Bank AB:lle (publ) osakkeita koskevia termiinisopimuksia (1.909.483 osaketta), jotka erääntyvät 15.4.2011. Siten Nordea Bank AB:n (publ) omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:stä tulee nousemaan yli 1/20 ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus laskemaan alle 1/20.

Kuten aiemmin 5.1.2010 annetussa liputusilmoituksessa on kerrottu, Nordea Bank AB (publ) on tehnyt samasta osakemäärästä johdannaissopimuksen (total return swap) SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa. Lisäksi sopimuksen mukaan osakkeet myydään sopimuksen erääntyessä SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen määräämälle taholle. Näin ollen sopimuksen erääntyessä toukokuussa 2011 Nordea Bank AB:n (publ) omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee laskemaan alle 1/20.

Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Life and Pensions S.A. (kotipaikka Luxemburg, rekisterinumero B35996) omistaa 27.508 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joka vastaa 0,07 %:a SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (0927072-8) omistaa 35.000 osaketta, joka vastaa 0,1 %:a SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Nordea-konsernin kokonaisomistus SRV Yhtiöt Oyj:ssä on tällä hetkellä 5,36 %:a, mutta tulee laskemaan alle 1/20 edellä kerrotusta johtuen.

 

 

Jaa sivu