SRV Yhtiöt Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

SRV Yhtiöt Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan               
                                         
SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen    
14.4.2008 antamaa valtuutusta hankkia omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla   
pääomalla. Valtuutuksen nojalla voidaan ostaa enintään 3.676.846 osaketta tai  
sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien 
osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden 
hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa     
suhteessa. SRV-konsernilla on tällä hetkellä hallussaan 71.853 omaa osaketta.  
                                         
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden  
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken      
markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä.              
                                         
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osana yhtiön        
kannustinjärjestelmää, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa    
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,  
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                    

Osakeostot alkavat aikaisintaan 9.6.2008. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta  
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       
                                         
SRV Yhtiöt Oyj                                 

Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 
                                        
Lisätietoja:                                  
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202               

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu