SRV YHTIÖT LASKEE LIIKKEELLE UUSIA OSAKKEITA SRV HENKILÖSTÖ OY:N SULAUTUMISEEN

SRV Henkilöstö Oy:n (”Henkilöstö”) ja SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV”) hallitukset ovat 
27.4.2007 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka ehtojen mukaan    
Henkilöstö sulautuu absorptiofuusiolla SRV:hen. Henkilöstön liiketoimintana on 
ollut omistaa SRV:n osakkeita. Henkilöstön osakkeenomistajat saavat       
sulautumisessa sulautumisvastikkeena SRV:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita 
suhteessa osakeomistukseensa Henkilöstössä. Uudet osakkeet lasketaan liikkeelle 
SRV:n osakepääomaa korottamatta.                        

SRV:n hallitus on 25.9.2007 vahvistanut sulautumissuunnitelman ehtojen     
mukaisesti sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden määräksi 10.216.468   
kappaletta. Sulautuminen pannaan täytäntöön ja uudet osakkeet merkitään     
kaupparekisteriin arviolta 28.9.2007. Sulautumisen yhteydessä SRV tulee saamaan 
haltuunsa ja välittömästi mitätöimään Henkilöstön omistamat 12.512.000 SRV:n  
osaketta osakepääomaa alentamatta.                       

SRV:n rekisteröity osakepääoma on nyt 3.062.520 euroa jakautuen 39.064.000   
osakkeeseen, ja sulautumisen täytäntöönpanon ja Henkilöstön omistamien SRV:n  
osakkeiden mitätöinnin seurauksena SRV:llä tulee olemaan 36.768.468 osaketta.  

Rahoitustarkastus on 24.5.2007 antanut päätöksen arvopaperimarkkinalain     
(495/1989) mukaisen esitteen hyväksymisestä sulautumiseen liittyen. Yhtiö jättää
tänään hakemuksen uusien osakkeiden ottamisesta mahdollisimman pian OMX     
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:n pörssilistalle, kuitenkin siten, että uudet 
osakkeet olisivat kaupankäynnin kohteena arviolta 1.10.2007.          

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Hallitus                                    
                                        
Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara, Toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202               

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu