SRV yhdistää kotimaan toiminnot kasvun vahvistamiseksi

         
SRV yhdistää Suomen toimitilaliiketoimintansa sekä asunto- ja          
alueliiketoimintansa 1.1.2011 alkaen. Yhdistymisen jälkeen SRV:n liiketoiminta 
jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Kotimaan liiketoimintaan ja      
Kansainvälisen liiketoimintaan. Lisäksi raportoidaan nykyisen käytännön     
mukaisesti Muut toiminnot. Taloudellisessa raportoinnissa yhtiö antaa      
liiketoimintasegmenttien sisällä lisäinformaatiota toimitila- ja        
asuntorakentamisesta.                              

Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvän yrityksen toimitusjohtajana toimii   
Jukka Hienonen, joka jatkaa myös konsernin emoyhtiön SRV Yhtiöt Oyj:n      
toimitusjohtajana. Toimitilaliiketoiminnasta vastaa Juha Pekka Ojala ja     
asuntoliiketoiminnasta Juha-Veikko Nikulainen. Alueyksiköt raportoivat     
yksiköidensä kokonaistoiminnasta toimitilaliiketoiminnan johtajalle. Alueyksiköt
sijaitsevat Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Lappeenrannassa ja   
Joensuussa.                                   

Liiketoimintojen yhdistämisellä pyritään tehostamaan toimintaresursseja     
liiketoiminnan kasvattamiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella sekä toimitila-  
että asuntorakentamisessa. Yhdistäminen parantaa myös toiminnan ohjattavuutta. 

”SRV:llä on merkittävä asema pääkaupunkiseudun toimitila- ja          
asuntorakentamisessa. Alueyksikkömme ovat aiemmin keskittyneet         
asuntorakentamiseen. Yhdistämällä toiminnot samaan organisaatioon voimme nyt  
hyödyntää paremmin vahvaa toimitilaosaamistamme koko Suomessa ja osallistua myös
maakunnissa rakennettaviin suuriin toimitilahankkeisiin”, sanoo SRV:n      
toimitusjohtaja Jukka Hienonen.                         

SRV:n toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 216,3 milj euroa ja asunto- ja  
alueliiketoiminnan liikevaihto oli 98,9 milj. euroa 1-9/2010. Toimintojen    
palveluksessa on yhteensä 562 henkilöä, jotka jatkavat yhdistettävän yrityksen 
palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Yhtiöoikeudelliset muutokset pyritään   
toteuttamaan maaliskuun loppuun 2011 mennessä.                 


SRV Yhtiöt Oyj                                 
Jukka Hienonen                                 
toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja                                   
toimitusjohtaja Jukka Hienonen, puh. 0201 45 5213                

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu