SRV VÄHENSI OMIEN OSAKKEIDENSA OMISTUSTA 1,5 MILJOONALLA OSAKKEELLA

SRV YHTIÖT OYJ                 Pörssitiedote                                           11.4.2011 klo 16:10

SRV Yhtiöt Oyj on vähentänyt omien osakkeidensa määrää toteuttamalla suunnatun osakeannin, jossa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi 1 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta 6,60 euron osakekohtaiseen hintaan. Järjestelyn toteutti Evli Pankki Oyj.

Osakejärjestelyyn liittyen SRV hankki 11.4.2011 yhtiön vapaalla omalla pääomalla suunnatusti 1 356 650 yhtiön omaa osaketta osakekohtaiseen hintaan 4,45 euroa Nordea Bank Ab (publ.) -yhtiöltä toteuttamalla 5.1.2010 Nordean kanssa tekemänsä johdannaissopimuksen. Johdannaissopimus jatkuu 552 833 osakkeen osalta. Osakkeiden hankkimisen jälkeen yhtiö omisti 2 201 700 omaa osakettaan, mikä on 5,99 prosenttia yhtiön osakkeista (johdannaissopimuksen piirissä olevat osakkeet mukaan lukien 2 754 533 osaketta, 7,49 prosenttia SRV:n osakkeista).

Osakkeiden luovuttamisen jälkeen yhtiö omistaa 701 700 omaa osakettaan, joka on 1,91 prosenttia yhtiön osakkeista (johdannaissopimuksen piirissä olevat osakkeet mukaan lukien 1 254 533 osaketta, 3,41 prosenttia SRV:n osakkeista).

Järjestelyyn liittyvät päätökset perustuvat SRV:n yhtiökokouksen 15.3.2011 hallitukselle antamiin valtuutuksiin.

Järjestely kasvattaa SRV:n omaa pääomaa 9,9 miljoonalla eurolla ja nostaa yhtiön omavaraisuutta, joka oli vuoden 2010 lopussa 35,1 prosenttia.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Lisätietoja:

Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 020 145 5990

Jaa sivu