SRV toteuttaa ATT:lle monipuoliset asuinkerrostalot puisista tilaelementeistä

SRV voitti Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) järjestämän Suunnittele- ja Rakenna -kilpailun Pukinmäkeen Eskolantielle rakennettavista 5–7-kerroksisista puukerrostaloista yhteistyössä Stora Enson kanssa. SRV:n ehdotuksessa 89 asumisoikeus- ja vuokra-asuntoa sisältävät neljä puukerrostaloa on suunniteltu rakennettaviksi Stora Enson toimittamista CLT-tilaelementeistä (ristiinliimattu puu).

”Voittaneen ehdotuksen asuntoratkaisut ilahduttivat toiminnallisella vaivattomuudellaan. Vaikuttaa siltä, että tilaelementtitekniikka johtaa tilallisesti selkeisiin ratkaisuihin. Ehdotus oli myös kaupunkikuvallisesti onnistunein ja osoittautui kilpailun edullisimmaksi”, kiittelee ATT:n projektinjohtaja Teppo Isokangas.

”Tilaelementit kootaan kuin legopalikat kerrostaloiksi, jotka muodostavat arkkitehtonisestikin mielenkiintoisen kokonaisuuden. Tuomme osaltamme kaupunkiin uutta arkkitehtuuria, uusia materiaaleja ja uudenlaisia rakentamisen ratkaisuja”, SRV:n tuotantojohtaja Antti Raunemaa kertoo.

”Tilaelementit ovat tehokas ja turvallinen tapa rakentaa. Massiivipuiset tilaelementit valmistetaan alusta loppuun saakka sisätiloissa, eivätkä ne altistu rakentamisen missään vaiheessa esimerkiksi kosteudelle tai muille säävaihteluille. Lisäksi tilaelementtirakentaminen on nopeaa. Eskolantien työmaalla tapahtuva tilaelementtien asennus vie ainoastaan kolme kuukautta”, kertoo Stora Enso Building and Living -liiketoiminta-alueen Rakentamisen ratkaisujen vetäjä Matti Mikkola.

”Puurakenteinen Eskolantien kerrostalokortteli on juuri sitä mitä haasteellinen asuntomarkkinatilanne Suomessa tarvitsee – taloudellinen, turvallinen, ekologinen ja lähiympäristön huomioiva ratkaisu. Eskolantien kortteli on pitkään odotettu, kohtuuhintaisen ja urbaanin puurakentamisen päänavaus Helsingissä”, Mikkola jatkaa.

Rakentamaan päästään syksyllä, ja ensimmäisten asukkaiden odotetaan muuttavan uusiin puukerrostaloihin loppuvuodesta 2014. Voittaneen kilpailuehdotuksen suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo Oy.

Urbaania puurakentamista myös Jätkäsaareen

SRV on mukana Stora Enson kanssa myös Helsingin Jätkäsaareen nousevaan puukaupunkikortteli Wood Cityyn rakennettavien ATT:n asuntojen SR-kilpailussa. Wood City on lajissaan Suomen laajin puukortteli, joka kokoaa tulevaisuudessa asumisen, työskentelyn ja hotellin sykkeen elävän korttelipihan ympärille. Valmistuttuaan Wood City on uusimman puurakentamisen taidonnäyte, joka nostaa alan osaamisen Suomessa kansainväliselle huipputasolle. Wood Cityn kehittäjinä ovat Stora Enso Building and Living, SRV ja ATT.

Lisätietoja:
Antti Raunemaa, tuotantojohtaja, SRV, +358 4056 44105
Teppo Isokangas, projektinjohtaja, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto, +358 403362257
Matti Mikkola, SVP, Rakentamisen ratkaisut, Stora Enso Building and Living, +358 40 829 4026
Hanne Karrinaho, viestintäpäällikkö, Stora Enso Printing and Living, +358 2046 21446

Havainnekuvia Eskolantien kohteesta: http://bmt.storaenso.com/?cart=407-hkgjclchkm&l=EN

www.srv.fi
www.att.hel.fi
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

SRV luo parhaat puitteet ihmisille elää ja yrityksille toimia. Rakennushankkeiden kokonaistoteuttajana kehitämme, kaupallistamme ja rakennamme rohkeasti uutta. Innovatiiviseen hankekehitykseen ja tehokkaaseen projektinjohtototeutukseen perustuva SRV Malli tarjoaa testatut konseptit sekä oivaltavat uudet ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin. Läpinäkyvä yhteistyö kytkee eri osapuolet yhteisiin tavoitteisiin. SRV Yhtiöt Oyj on vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö, jonka liikevaihto on noin 650 Meur. Konsernissa työskentelee tuhat ihmistä. SRV toimii Suomen lisäksi Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa Helsinkiin kohtuuhintaisia vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-omistusasuntoja sekä sääntelemättömiä omistusasuntoja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Uudistuotannon lisäksi ATT peruskorjaa kaupunkikonsernin omistamia asuntoja.

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

 

 

 

Jaa sivu