SRV suunnittelee asuintornitaloja Tapiolaan Karhusaarentien päälle

SRV on jättänyt suunnitteluvarausanomuksen Tapiolaan Karhusaarentien päälle rakennettavasta asuinalueesta. Alue sijaitsee Tapiolaan Karhusaarentien ja Keilaniementien välisellä alueella tulevan Keilaniemen metroaseman päällä. Espoon kaupunginhallitus käsittelee anomuksen 18.12.2007. Karhusaarentie on tarkoitus kattaa puistokannella. Kannen päälle tulisi asuintalojen lisäksi runsaasti viheraluetta. Asuntorakennusoikeutta alueella olisi noin 50.000 kerrosneliömetriä. Alueelle on suunnitteilla rakentaa neljään 27-28 -kerroksiseen taloon yhteensä noin 370 asuntoa. Asunnot olisivat sekä omistusasuntoja että kovan rahan vuokra-asuntoja. Asuintalojen alle on suunniteltu pysäköintilaitos. – Tarkoituksena on lisätä Tapiolan alueen asuntotarjontaa, sekä samalla mahdollistaa Tapiolan keskuksen pysyminen elinvoimaisena ja haluttuna kaupan ja palvelujen alueena, sanoo varatoimitusjohtaja Timo Nieminen SRV Yhtiöt Oyj:stä. – Espoon kaupungin kannalta tämän hankkeen avulla voidaan hyödyntää tulevan metron mahdollisuuksia. Espoosta on lisäksi puuttunut alue, jolle voitaisiin rakentaa uusia, korkeatasoisia merinäköala-asuntoja. Nyt niille olisi erinomainen paikka, sanoo Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko. – Asuinrakennusten sivutuotteina saataisiin Kehä I upotettua kannen alle ja esteetön kulku Itärannasta Keilalahden rantaan. Tämä olisi piristysruiske molemmille alueille. Rantaan voisi hankkeen myötä tulla erilaisia palveluja. Alueen palvelutarjonta lisääntyisi myös asuintalojen alakertojen liikkeiden myötä, Louko toteaa. Kattamalla Karhusaarentie vähennetään myös Itärannan asuntoalueen meluhaittoja, jotka ovat tällä hetkellä suuret. Alueen sijainti tulevan metroaseman päällä mahdollistaa erinomaiset joukkoliikenneyhteydet Tapiolan keskustaan ja muualle pääkaupunkiseudulle. Autoliikenne hoidetaan Keilaniemen puolelta olemassa olevaan katuverkkoon. Näin uusi alue ei aiheuta lisäliikennettä Tapiolan olemassa oleville asuntoalueille. Uusi alue tarjoaa ympäristöystävällistä asumista hyvien joukkoliikennepalvelujen läheisyydessä. Asunnoista avautuvat näkymät ovat ainutkertaisia. Rakentamisaikataulu nivoutuisi yhteen Keilaniemen metroaseman rakentamiseen. Aikatauluun vaikuttaa myös tunnelointiratkaisu, joka riippuu esimerkiksi tieviranomaisten lupakäsittelystä. Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2010, jolloin se valmistuisi samaan aikaan metroaseman kanssa vuonna 2012. Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Timo Nieminen, SRV Yhtiöt Oyj, puh. 0201 45 5244 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki, p. 0500 607754 Liitteet: havainnekuvia Tapiolan tornitalojen alustavista suunnitelmista

Jaa sivu