SRV, SATO JA ILMARINEN YHDESSÄ KEHITTÄMÄÄN PERKKAAN ALUETTA Siemens rakennuttaa uuden energiatehokkaan toimitalon

SRV, SATO JA ILMARINEN YHDESSÄ KEHITTÄMÄÄN PERKKAAN ALUETTA
Siemens rakennuttaa uuden energiatehokkaan toimitalon
            

Siemens Osakeyhtiö on myynyt Espoon Perkkaan alueella omistamansa tontit ja   
toimitalon Kiinteistö Oy Perkkaantalo -nimiselle yhtiölle, joka on SRV:n, SATO:n
ja Ilmarisen yhteisyhtiö. Aluetta koskeva asemakaavamuutos on vireillä     
tavoitteena muodostaa uudet korttelialueet asuinkerrostalorakentamista varten. 
Yhteisyhtiö ryhtyy kehittämään aluetta yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.  

Siemens Osakeyhtiön pääkonttori muuttaa Espoon Perkkaalla uusiin        
ympäristöystävällisiin toimitiloihin. SRV:n rakentamille toimitiloille     
tavoitellaan erittäin vaativaa LEED GOLD -ympäristösertifikaattia.       

Siemensiltä ostetusta alueesta tulee korkeatasoinen ja vehreä, jossa asuminen, 
harrastukset ja työpaikat sijaitsevat lähellä toisiaan. Asuinkerrosalaa     
tavoitellaan 110 000 - 120 000 kerrosneliömetriä, jolloin alueelle voisi muuttaa
noin 3 000 asukasta. Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon alueen     
keskeinen sijainti Leppävaaran kaupunkikeskuksen jatkeena sekä merellinen    
luonto, virkistysmahdollisuudet ja hyvä energiatehokkuus.            

”Tehty kauppa on merkityksellinen pääkaupunkiseudun kehittämistä ajatellen.   
Alueen erinomainen sijainti tehokkaiden joukkoliikenneyhteyksien ja Leppävaaran 
palvelujen ja työpaikkojen välittömässä läheisyydessä tekee siitä erityisen   
houkuttelevan”, toteaa liiketoimintajohtaja Tuula Entelä SATO Oyj:stä.     
”Kaavoituksen valmistuttua toteutamme alueelle laadukkaita vuokra-asuntoja ja  
omistusasuntoja”, hän jatkaa.                          

”Perkkaan alue sopii erinomaisesti myös SRVn asuntorakentamisen strategiaan. SRV
on erittäin tyytyväinen saadessaan SATOn ja Ilmarisen mukaan hankkeen      
toteuttamiseen”, sanoo SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen.     
Asuntojen ja toimistotilojen sijoittuminen toistensa läheisyyteen lisää     
molempien haluttavuutta”, uskoo Hienonen.                    

”Kauppa muodostaa hyvän pohjan strategiajaksomme asuntosijoituksille. Tulemme  
kehittämään Perkkaan alueesta entistäkin viihtyisämmän asuinalueen ja      
toteuttamaan alueelle vuokra-asuntoja”, sanoo Ilmarisen kiinteistöjohtaja Tomi 
Aimonen.                                    

Tavoitteena on, että asemakaavamuutos saadaan lainvoimaiseksi vuonna 2012.   

Siemensille uudet ympäristöystävälliset toimitilat               

Siemensin uusien toimitilojen tavoittelema LEED-sertifiointi on laajasti    
Euroopassa ja Yhdysvalloissa rakennusten ympäristövaikutusten arviointiin    
käytetty järjestelmä.                              

”Ympäristöystävällisiä ratkaisuja muun muassa energian tuotantoon,       
teollisuudelle, rakennuksille tarjoavana yhtiönä meidän on osoitettava tietä  
myös omilla toimillamme. Siksi ympäristöystävällinen toimitila on meille    
erittäin tärkeä”, Siemensin toimitusjohtaja Martti Kohtanen kertoo.       

”Kiinteistösijoittamisessa energiatehokkuus on tärkeää ja sen merkitys kasvaa  
jatkuvasti. Siksi olemme ylpeitä voidessamme olla rakentamassa Siemensille uutta
erittäin ympäristöystävällistä toimitilaa. Tavoitteeksi asetettu LEED GOLD   
-sertifikaatti vaatii paljon työtä ja älykkäitä ratkaisuja, mutta on      
tavoittelemisen arvoinen” SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen    
kertoo.                                     

Siemensin uusia toimitiloja kehitetään ympäristöystävällisiksi muun muassa   
yhtiön rakennusautomaatioratkaisuilla, Osramin energiatehokkaalla valaisulla  
sekä käyttämällä maalämpöä. Siemens on vuokralaisena nykyisissä tiloissaan   
siihen asti, kun uusi toimistorakennus Perkkaan Vermonsolmuun valmistuu     
viimeistään vuonna 2014.                            

Rakennettavaan Derby Business Parkiin on suunniteltu tulevan 19 000 neliömetriä 
nykyaikaista toimistotilaa, josta Siemensin osuus on noin 7 400 m2. Rakennus  
valmistuu viimeistään elokuussa 2014.                      


SRV Yhtiöt Oyj                                 
Jukka Hienonen                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja                                   
Varatoimitusjohtaja Timo Nieminen, SRV Oyj, puh. 0201 45 5244, gsm 0400 424 552 


Havainnekuvia lehdistön käyttöön on saatavissa: www.srv.fi/perkkaa-photos    

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu