SRV rakentaa Tapiola-ryhmälle vuokra-asuntoja ja liiketiloja Helsinkiin

SRV, Vahinko-Tapiola ja Henki-Tapiola ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen  
Helsingin Itäkeskuksen välittömään läheisyyteen sijoittuvan As. Oy Helsingin  
Vanhalinnan rakentamisesta.                           

Rakennettavan kohteen laajuus on 42 000 bruttoneliömetriä. Kohteeseen tulee 309 
vuokra-asuntoa, 210 pysäköintipaikkaa sekä palvelu-, ravintola- ja liiketiloja. 

”Kohteeseen valmistuu korkeatasoisia vuokra-asuntoja hyvien kulkuyhteyksien ja 
palvelujen läheisyyteen, mikä takaa kohteen hyvän vuokrattavuuden”, toteaa   
Kiinteistö-Tapiolan kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli. ”Kohteen omistavat  
Vahinko-Tapiola ja Henki-Tapiola, joille hanke on turvaava pitkäaikainen    
sijoitus”.                                   

Rakennustyöt käynnistyvät loka-marraskuussa 2009. Tilat valmistuvat vaiheittain 
alkaen kesäkuusta 2011.                             

Lisätietoja:                                  

Tuotantojohtaja Kimmo Kurki, SRV Toimitilat Oy, puh. 020 145 5705        
Kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli, Kiinteistö-Tapiola Oy, puh. 040 703 0551 


SRV on johtava projektinjohtourakoitsija ja kiinteistöhankkeiden kehittäjä   
Suomessa. Yhtiö kehittää ja rakentaa liike- ja toimitiloja, asuntoja,      
teollisuus-, logistiikka- ja kalliorakennuskohteita sekä yritys- ja asuinalueita
Suomessa sekä Venäjällä ja Baltiassa. Vuonna 2008 SRV:n liikevaihto oli 537   
miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 870 henkeä.  
          
Tapiola-ryhmä on vakuutuksenottajien omistama yhtiöryhmä, johon kuuluu neljä
vakuutusyhtiötä (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten
Henkivakuutus Oy Tapiola) sekä Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy ja
Kiinteistö-Tapiola Oy. 

Kiinteistö-Tapiola Oy On Tapiola-ryhmän täysin omistama yhtiö joka tuottaa   
sijoittaja-asiakkailleen, omistajilleen ja vuokralaisilleen kiinteistösijoitus- 
ja johtamispalveluja. Palvelutarjontaan kuuluvat tilojen vuokraus ja      
markkinointi, rakennuttamis-, ylläpito- ja kehitystoiminta, kiinteistöarviointi 
sekä osto- ja myyntipalvelutoiminta. Yhtiön toimintaan kuuluvat myös suorien  
kiinteistösijoitusten ja pääomarahastojen hallinnointi sekä näihin liittyvä   
neuvonta. Hallinnoitavan varallisuuden arvon on n. 2 mrd. euroa.

Jaa sivu