SRV rakentaa logistiikka-alueen Pietariin

SRV Yhtiöihin kuuluva SRV Russia Oy on ostanut 32 prosentin omistusosuuden   
venäläisestä OOO Olgino-4 -yhtiöstä, joka ostaa 24,9 hehtaarin maa-alueen    
Pietarin pohjoispuolelta kehätien välittömästä läheisyydestä. SRV tulee     
kasvattamaan omistusosuuttaan kevään aikana niin, että SRV:llä on enemmistöosuus
yhtiöstä kesään 2008 mennessä.                         

Kohteeseen tullaan rakentamaan yli 100.000 neliömetriä logistiikkatiloja useassa
vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Tavoitteena on käynnistää ensimmäisen   
vaiheen rakentaminen vuoden 2008 loppuun mennessä.               

”Logistiikkatilojen tarve Venäjällä kasvaa voimakkaasti talouden hyvien näkymien
vuoksi. Pietarin alueen logistiikkaratkaisujen kehittyminen luo mahdollisuuksia 
myös suomalaisille logistiikka-alan yrityksille. SRV:n hankekehitys keskittyy  
mm. logistiikkaratkaisujen toteutukseen ja tämä hanke tukee SRV:n strategista  
päämäärää kasvattaa yhtiön kansainvälistä liiketoimintaa hyödyntäen Suomessa  
hankittua logistiikkaosaamista”, sanoo johtaja Veli-Matti Kullas SRV:stä.    

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
SRV Russia Oy                                  
Veli-Matti Kullas, puh. 020 1455 274                      

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu