SRV organisoi uudelleen kansainvälistä liiketoimintaansa

SRV:n Venäjän liiketoiminnan painoarvo kasvaa voimakkaasti. Yhtiö on sijoittanut
tänä vuonna noin 60 miljoonaa euroa maa-alueisiin ja kiinteistöihin Pietarissa, 
mikä on lisännyt entisestään Venäjän liiketoiminnan merkitystä. Jatkossa SRV:n 
Venäjän liiketoiminnan johtaja Veli-Matti Kullas raportoi suoraan        
toimitusjohtaja Eero Heliövaaralle.                       

SRV:n Baltian maiden maajohtajat raportoivat jatkossa              
Toimitilat-liiketoiminta-alueen johtajalle Juha Pekka Ojalalle. Baltian maissa 
SRV keskittyy jatkossa erityisesti liikerakentamiseen asuntorakentamisen    
markkinoiden hiljennyttyä.                           
Organisatoristen järjestelyjen yhteydessä SRV International           
-liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Ari Beilinson   
siirtyy pois yhtiön palveluksesta.                       

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202               

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu