SRV on ehdolla Kalasataman keskuksen toteuttajaksi

 

Kalasataman keskuksen toteuttamista pohtinut Helsingin kaupungin neuvotteluryhmä ehdottaa keskuksen toteuttajaksi SRV Yhtiöt Oyj:tä. Kiinteistölautakunta käsittelee esitystä 22. maaliskuuta 2011, ja lopullisen päätöksen toteuttajasta tekee kaupunginvaltuusto aikaisintaan huhti-toukokuussa. Hankkeelle laaditaan myös asemakaavan muutos.

Keskus muodostuisi Itäväylän ja metrolinjan ympärille toteutettavasta kaupallisesta keskuksesta ja siihen liittyvistä kuudesta asuintornista, hotellitornista ja toimistotornista. Tavoitteena on, että keskuksen ensimmäiset osat valmistuvat vuonna 2015 ja loput vaiheittain vuoteen 2021 mennessä.

Torneissa on 20–33 kerrosta ja korkein niistä nousee 126 metriin. Itäväylä ja metro katetaan laajalla viherkannella, jolla sijaitsevat myös asuinrakennusten piha-alueet. Uusi Kalasataman keskus on kaksi kertaa Kampin keskuksen kokoinen.

”Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun voitto on merkittävä SRV:lle. Hanke ei ole helppo, mutta meillä on hyvät kokemukset vastaavanlaisesta hankkeesta Kampin keskuksen toteuttamisesta. Olemme tässäkin kehittäneet uusia innovaatioita ja uskomme, että Kalasatamasta tulee onnistunut uudenlainen urbaani keskus Helsinkiin . Hanke on lähivuosien keskeisin kaupunkikeskusrakentamisen kohde Helsingissä”, sanoo SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen.

SRV:llä on kokemusta vastaavista hankkeista, yritys toteutti Kampin keskuksen vuosina 2002–2006. Kalasataman keskuksessa SRV kehitti siltaratkaisun, joka mahdollisti runsaan asuntorakentamisen koko korttelin alueelle.  ”SRV yhdisti onnistuneesti  runsaan asuntotuotannon ja uudenlaisen kaupallisen konseptin, joka sopi Kalasataman keskukseen” toteaa Kalasataman aluerakentamisprojektin johtaja Hannu Asikainen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Tulossa terveys- ja sosiaaliasema ja omistusasuntoja

Keskuksen toteutus kilpailutettiin julkisena hankintana kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Kilpailun voittaja rakentaa keskukseen kaupungin omistukseen merkittävästi julkisia tiloja ja kunnallistekniikkaan kuuluvia rakenteita kuten siltoja, katuja, metrolaiturin jatkamisen ja 300 liityntäpysäköintipaikkaa. Kaupunki vuokraa keskuksesta 20 vuodeksi noin 10 000 neliömetrin suuruiset sosiaali- ja terveysaseman tilat.

Uuteen Kalasataman keskukseen rakennetaan pääasiassa omistusasuntoja yli 2 000 ihmiselle.Se on lähivuosina keskeisin kaupunkikeskusrakentamisen kohde Helsingissä.

SRV maksaa kaupungille keskuksen toteuttamiseen luovutettavista tonteista ja pysyvistä käyttöoikeuksista lähes 115 miljoonaa euroa. Maksut jakautuvat toteutusvuosille. Kaupunki maksaa yhtiölle lähes 50 miljoonaa euroa kaupungin omistukseen toteutettavista keskuksen julkisista osista.

Kaupalliset palvelut linkittyvät lähialueiden palveluihin

Kalasataman keskuksen palvelu- ja viihdetarjonta kytkeytyy lähialueen palveluihin.

”Keskuksen kaupat, ravintolat, elokuvateatteri ja muut vapaa-ajan palvelut on suunniteltu sijoitettavaksi katutasolle ja kolmeen alimpaan kerrokseen. Suuret päivittäistavaraliikkeet on sijoitettu katutason alapuolelle”, kertoo varatoimitusjohtaja Timo Nieminen SRV:stä.

Keskukseen on suunniteltu kaupallisten peruspalvelujen alue, joka palvelee alueen asukkaita sekä  siellä asioivia ja kulkuneuvoa vaihtavia matkustajia. Ylempiin kerroksiin on tulossa liikkeitä ja palveluita sisustamiseen, kotiin, muotiin ja vapaa-aikaan liittyen. Kaupallinen näyttely- ja tapahtuma-alue on myös tulossa. 

”Keskukseen rakennetaan useita ravintoloita, kuten pikaruokaravintoloista koostuva Food Court -alue ja eri kokoisista ja eri hintaluokan ravintoloista muodostuva ravintola-alue. Ravintolamaailmaan liittyy myös tuoretori, josta on ajateltu muodostuvan kansainvälisten mallien mukainen 2010-luvun kauppahalli”, Nieminen jatkaa.

SRV:llä on Kalasataman hankkeessa arkkitehtinä Pekka Helin & Co Arkkitehdit, infrasuunnittelussa ja -rakentamisessa kumppanina on Destia.

 

SRV Yhtiöt Oyj

Jukka Hienonen

toimitusjohtaja

Lehdistökuvat
Kuvia SRV:n kilpailuehdotuksesta on ladattavissa Helsingin kaupungin aineistopankista: http://aineistopankki.hel.fi/?cart=529-kgfcjjaabb&l=FI

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet 

         Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Timo Nieminen, puh. 0400 424 552

Jaa sivu