SRV mukaan Nordic Built -aloitteeseen

SRV on liittynyt mukaan pohjoismaiseen Nordic Built -aloitteeseen allekirjoittamalla kymmenkohtaisen Nordic Built Charter -sopimuksen. Aloite tähtää luonnon, ihmisen ja talouden kannalta kestävien rakennusinnovaatioiden kehittämiseen. Allekirjoituksella SRV vahvistaa sitoutuvansa liiketoiminnassaan aloitteessa esitettyihin perusarvoihin.

– SRV:n oma arvopohja sekä strategiassa asetetut päämäärämme ovat hyvin linjassa Nordic Built -aloitteen periaatteiden kanssa. Liittymisellämme yhteispohjoismaiseen tahdonilmaukseen haluamme viestittää yhteistyökumppaneille omasta sitoutumisestamme ja kannustaa samalla koko toimialaa yhteisiin talkoisiin, SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen kertoo.

Nordic Built on yksi Pohjoismaiden elinkeinoministereiden viime syksynä hyväksymistä innovaatio- ja elinkeinopolitiikan vihreään kasvuun tähtäävistä ohjelmista. Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordic Innovation. Suomessa koordinoinnista vastaavat Rym Oy sekä Finnish Green Building Council, jonka jäsen myös SRV on.

Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2012–2014. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin pohjoismaisen rakennusalan keskeiset haasteet, jotka on nyt kirjattu Nordic Built Charteriin. Seuraavassa vaiheessa käynnistyy innovaatiokilpailu, jossa alan toimijat esittävät omia ehdotuksiaan viiden valitun kohteen kestävään remontointiin. Suomesta kilpailukohteena on Tampereen Kalevassa sijaitseva Hippostalo. Kolmas vaihe sisältää kehitettyjen konseptien käyttöönoton ja tiedon levittämisen.

SRV panostaa vahvasti uutta luoviin tutkimushankkeisiin ja on tälläkin hetkellä mukana esimerkiksi Aalto-yliopiston Energizing Urban Ecosystems (EUE) -ohjelman kahdessa hankkeessa, joissa haetaan toimintamalleja ja ratkaisuja kaupungistumisen mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

 

Jaa sivu