SRV kehittää Seppälän aluetta Jyväskylässä

SRV kehittää Seppälän aluetta Jyväskylässä 
                   
SRV-konserniin kuuluva SRV Keski-Suomi Oy ja HB-Betoniteollisuus Oy ovat    
allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen HB:n Jyväskylän Seppälässä   
omistaman tontin kaavamuutoksesta ja kehittämisestä liike- ja asuinkäyttöön.
   
SRV:n tavoitteena on toteuttaa alueelle 15 000 - 16 000 k-m2:n liikerakennus  
sekä 8 000 - 9 000 k-m2 asuinrakennuksia. Alueen kaavamuutos käynnistetään   
välittömästi ja liikerakentaminen niin pian kuin mahdollista. Alueen      
asuntorakentaminen toteutetaan vaiheittain kaavamuutoksen vahvistuttua.
     
Seppälän alueella huomattavan ja sijainniltaan hyvän tontin jalostaminen liike- 
ja asuinkäyttöön osaltaan myötävaikuttaa alueen kehittymiseen yhä        
merkittävämmäksi keskittymäksi Jyvässeudulla.
                  
”Nyt solmittu sopimus tukee hyvin SRV:n strategialinjausta aluetoiminnan    
kehittämisen osalta ja tavoitetta lisätä omaperusteisia hankkeita, sekä osaltaan
vahvistaa SRV Keski-Suomi Oy:n toimintaa alueella”, sanoo SRV Keski-Suomi Oy:n 
toimitusjohtaja Erkki Jaala.      
                     
”HB-Betoniteollisuus Oy katsoo, että tontin käyttö teolliseen toimintaan on   
alueen kehittymisen myötä muuttunut, jolloin emme sitä jatkossa katso voivamme 
oikealla tavalla hyödyntää. HB:llä ei ole missään vaiheessa ollut tavoitteena  
toimia tontin osalta kiinteistökehittämisessä, joten katsomme tontista     
luopumisen tässä vaiheessa järkevimmäksi ratkaisuksi”, sanoo HB-Betoniteollisuus
Oy:n toimitusjohtaja Eero Nieminen. 
                      
SRV Yhtiöt Oyj on johtava projektinjohtourakoitsija ja kiinteistöhankkeiden  
kehittäjä, joka toimii Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Yhtiön palveluihin
kuuluvat hanke- ja kiinteistökehitys, investointisuunnittelu sekä suunnittelu ja
rakentaminen. Vuonna 2006 SRV:n liikevaihto oli 479,5 miljoonaa euroa. Yhtiön  
palveluksessa on noin 700 henkilöä. SRV on listattu Helsingin Pörssiin.  

   
Lisätietoja:                                   
Erkki Jaala, toimitusjohtaja, SRV Keski-Suomi Oy                
Puh. 0400 857 300                                
                                        
Jouko Pöyhönen, hankekehitysjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj               
Puh. 0201 45 5247

Jaa sivu