SRV KEHITTÄÄ ALUETTA PIETARIN KESKUSTASSA

               

SRV on solminut sopimuksen Pietarin International Banking Instituten (IBI) ja  
paikallisen kumppanin kanssa noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen      
kehittämisestä Pietarissa. Hankkeen lopullinen laajuus määräytyy viranomaisten 
kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Alueelle on suunniteltu       
rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä hotelli-, ravintola- ja     
viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle rakennetaan toimitilat IBI  
-yliopiston käyttöön. Alueen kehittämisen arvioidaan toteutuvan 10-15 vuoden  
aikana. Rakentamisen on arvioitu alkavan vuoden 2009 aikana.          

SRV on perustanut kehitysyrityksen OOO IBI Investin toteuttamaan edellä     
mainittua hanketta ja hankkinut maa-alueen yrityksen omistukseen. SRV on    
sijoittanut noin 30 miljoonaa euroa 31.3.2008 maa-alueitten ja kiinteistöjen  
hankintaan. Kaiken kaikkiaan SRV tulee sijoittamaan hankkeeseen 60 miljoonaa  
euroa. SRV tulee omistamaan arviolta 77,5 % hankkeesta, kun yhteistyösopimuksen
mukaiset kaikki maa-alueet on hankittu IBI Investin hallintaan.         

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja                                   
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj, puh. 040 500 2436       

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu