SRV käynnistää HUS:n uuden Siltasairaalan rakennustyöt

SRV käynnistää HUS:n uuden Siltasairaalan rakennustyöt

HUS on tehnyt päätöksen Siltasairaalan toteutusvaiheen käynnistämisestä SRV:n kanssa. HUS:n historian suurimman rakennushankkeen Siltasairaalan työmaa käynnistyi vuoden 2018 alussa. Siltasairaalan yhteydessä toteutetaan myös tilaajan erillinen sädehoitolaitteiden (lineaarikiihdyttimet 7, 8, ja 14) investointihanke. Kehitysvaiheessa laaditussa hankkeen tavoiteaikataulussa rakennustöiden on määrä valmistua kesäkuussa 2022. Sairaala ja sädehoitolaitteiden tilat otetaan suunnitelmien mukaisen aikataulun mukaan käyttöön vuonna 2023.

Uudisrakennus rakennetaan Helsingin Meilahteen keskelle päivystävää sairaala-aluetta. Siltasairaala tulee tarjoamaan potilaille korkealaatuista hoitoa viihtyisässä, turvallisessa, esteettömässä ja ympäristövastuullisessa ympäristössä. Siltasairaala korvaa huonokuntoisen Töölön sairaalan sekä osan Syöpätautien klinikkarakennusta yhdistäen toimintoja samalle kampukselle. Siltasairaala sijoittuu Meilahden tornisairaalan ja Syöpätautien klinikan väliin, jolloin nämä yhdessä Meilahden kolmiosairaalan kanssa muodostavat sekä tilojen että toiminnan osalta yhtenäisen kokonaisuuden.

Hankkeen laajuus on noin 71 500 brm2sisältäen sairaalan ja sädehoitolaitteiden tilat. Sairaalan kerrosmäärät vaihtelevat alimman rakennusosan viidestä kerroksesta ylimmän yhdeksään kerrokseen. Sairaalaan tulee muun muassa 215 sairaansijaa neljällä vuodeosastolla, 58 tehohoitopaikkaa, 69 päiväsairaalahoitopaikkaa, 16 leikkaussalia, poliklinikkavastaanottoja, ravintola sekä luento- ja opetustiloja.

Siltasairaalan projektinjohto-urakkasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2017, jolloin hankkeessa käynnistettiin vuoden loppuun asti kestänyt kehitysvaihe. Nyt tehdyn toteutusvaiheen käynnistämispäätöksen myötä Siltasairaalan hanke merkitään SRV:n tilauskantaan 243 miljoonaa euron tavoitebudjetilla. Siltasairaalan hanke vahvistaa entisestään SRV:n asemaa Suomen tämän hetken suurimpana sairaala- ja terveydenhuollon hankkeiden rakentajana. HUS investoi Siltasairaalan rakennushankkeeseen 295 miljoonaa euroa. Samassa urakkakokonaisuudessa toteutettavan erillisen lineaarikiihdyttimien 7, 8 ja 14 hankkeen investointi on 17 miljoonaa euroa. Hankkeet toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

SRV ja HUS ovat toteuttaneet yhteistyössä viime vuosina useita muita hankkeita, muun muassa Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen sekä Helsingissä Meilahden Naistenklinikan L-osan peruskorjauksen ja laajennuksen. SRV:llä on parhaillaan käynnissä myös muita merkittäviä sairaalaprojekteja, kuten Sairaala Nova Jyväskylässä sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan uudisrakennushanke. HUSLAB laboratoriorakennus valmistui selvästi etuajassa ja nollavirheluovutuksena kesäkuussa 2015. Tuoreimpana Helsingin Kalasatamaan toteutettu terveys- ja hyvinvointikeskus luovutettiin tilaajalle lokakuussa 2017, ja se otetaan käyttöön helmikuussa 2018.

”Siltasairaalan sopimus on hieno lisä jo vahvaan sairaala- ja hyvinvoinnin rakentamisen portfolioomme. Kaikkien SRV:n tämänhetkisten sairaalahankkeiden sopimusten yhteisarvo on Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen valmistumisen jälkeenkin edelleen noin 830 miljoonaa euroa. Siltasairaalaa ovat rakentamassa huippuammattilaisemme, joilla on vahva kokemus terveydenhuollon ja vaativien erityistilojen rakentamisesta muun muassa vieressä rakennettavasta Uudesta lastensairaalasta. Sairaalahankkeisiin kulminoituukin monin tavoin SRV:n rooli yhteiskunnassa ja tavoitteemme parantaa elämänlaatua rakennetun ympäristön kestävillä ratkaisuilla”, SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala kertoo.

”Siltasairaala täydentää Meilahden kampuksen vaativan erikoissairaanhoidon kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa kaikkien erikoisalojen potilaiden tutkimuksen ja hoidon 24/7. Vaikka Siltasairaalaan tulee paljon erittäin vaativaa teknologiaa sisältäviä tiloja, tulee sairaala olemaan potilaiden kannalta inhimillinen ja mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen”, kertoo HUS:n hankejohtaja Raija Malmström.

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, SRV, p. 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, SRV, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi
www.srv.fi

Raija Malmström, hankejohtaja, HUS, p. 050 428 6730, raija.malmstrom@hus.fi
www.hus.fi

www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu