SRV julkistaa osakeannin alustavan tuloksen

SRV julkistaa osakeannin alustavan tuloksen

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan eikä välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

SRV:n noin 50 miljoonan euron osakeannissa merkittiin alustavan tuloksen mukaisesti yhteensä noin 27 180 050 osaketta, joka vastaa noin 114,5 prosenttia tarjotuista 23 731 107 osakkeesta (”tarjottavat osakkeet”). Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin noin 23 284 478 osaketta, joka vastaa noin 98,1 prosenttia kaikista tarjottavista osakkeista. Lisäksi ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa toissijaisessa merkinnässä merkittiin noin 3 895 572 osaketta, joka vastaa noin 16,4 prosenttia kaikista tarjottavista osakkeista.

Osakeannin merkintäaika päättyi 8.9.2015, ja kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (SRV1VN0115) alkoi 9.9.2015. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään SRV:n varsinaisiin osakkeisiin (SRV1V) sen jälkeen, kun osakeannissa merkityt tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 14.9.2015. Kaupankäynnin tarjottavilla osakkeilla varsinaisina osakkeina odotetaan alkavan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 15.9.2015.

Osakeannin ehtojen mukaisesti ilman merkintäoikeuksia merkityt tarjottavat osakkeet (toissijainen merkintä) allokoidaan arvo-osuustilikohtaisesti merkittyjen tarjottavien osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille suoraan varsinaisina osakkeina arviolta 15.9.2015.

SRV:n osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 14.9.2015.

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj toimivat osakeannin järjestäjinä.

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906

Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

VASTUUNRAJOITUS

Tätä ilmoitusta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen. Tämä ilmoitus ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi, eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi, Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä ilmoituksessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. SRV Yhtiöt Oyj ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

 

Jaa sivu