SRV ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta

SRV ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) tai Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) ilmoittaa joulukuussa 2012 liikkeeseen lasketun 45 miljoonan euron hybridilainansa (ISIN-tunnus: FI4000052311) (”vuoden 2012 hybridilaina”) takaisinostotarjouksen tuloksesta. Takaisinostotarjouksessa tarjottiin SRV:n ostettavaksi ja SRV hyväksyi ostettavaksi nimellisarvoltaan kaikkiaan 28,3 miljoonan euron osuuden vuoden 2012 hybridilainasta (final acceptance amount), ja SRV odottaa toteuttavansa takaisinostotarjouksen alla esitetyllä tavalla.

Takaisinostotarjouksen ostohinta on 104 000 euroa kultakin vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron osuudelta lisättynä edellisestä koronmaksupäivästä (kyseinen päivä mukaan luettuna) takaisinostotarjouksen selvityspäivään (kyseinen päivä pois lukien) kertyneellä korolla. Selvityspäivä on arviolta 22. maaliskuuta 2016, jolloin kertyneen koron määrä olisi 2 206,28 euroa kutakin vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron lainaosuutta kohden. SRV maksaa tarjousvastikkeen käteisellä.

SRV:n takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksymät vuoden 2012 hybridilainan lainaosuudet ovat kokonaisnimellisarvoltaan 28,3 miljoonaa euroa. Nämä lainaosuudet mitätöidään, eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen eikä myydä eteenpäin.

SRV:n uusi 45 miljoonan euron hybridilaina, jonka tarjoaminen päättyi 9.3.2016, lasketaan liikkeeseen ja sitä edustavat velkakirjat rekisteröidään uuden hybridilainan haltijoiden arvo-osuustileille arviolta 22.3.2016.

SRV on nimittänyt takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n dealer manager ‑asiamiehiksi. SRV nimitti uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n pääjärjestäjiksi.

SRV:n uusi 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, jonka tarjoaminen päättyi 16.3.2016, lasketaan liikkeeseen ja sitä edustavat velkakirjat rekisteröidään uuden joukkovelkakirjalainan haltijoiden arvo-osuustileille arviolta 23.3.2016. Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Danske Bank A/S ja järjestäjänä Dero Bank AG.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

SRV – Elämäsi rakentaja

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä SRV:n arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Tämän tiedotteen ja tällaisen dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Mitään vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia koskevaa takaisinostotarjousta ei tehdä tämän tiedotteen mukaisesti, ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään SRV:n arvopapereita sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. SRV:llä, dealer manager -asiamiehillä, tarjousasiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset SRV:n arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Mainittuja rajoituksia on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjousmuistiossa.

 

Jaa sivu