SRV HYÖDYNTÄÄ VENÄJÄN KIINTEISTÖKEHITYSMAHDOLLISUUKSIA YHTEISYRITYKSEN KAUTTA

SRV on allekirjoittanut yhdessä Eteran, Ilmarisen, Onvestin ja Spondan kanssa sopimuksen Russia Invest -nimisen sijoitusyhtiön perustamisesta. Russia Invest tulee sijoittamaan kiinteistökehityshankkeisiin Moskovassa ja Pietarissa. SRV vastaa hankkeiden kehittämisestä ja toimii sijoitusyhtiön hyväksymien hankkeiden projektijohtourakoitsijana.
 

”Yhteisyritys tukee SRV:n hankekehitysosaamisen kaupallistamismahdollisuuksia Venäjällä, joka on kasvustrategiamme painopistealue. Keskitymme erityyppisten toimitilahankkeiden kehittämiseen ja perustettu yhteisyritys vahvistaa hankkeiden toteuttamisen rahoitusreservejä. Suomalaiset instituutiosijoittajien mukanaolo leventää luontevasti hartioitamme suurissa hankkeissa. SRV:lle tämä on merkittävin avaus Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen käynnistymisen jälkeen”, SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen sanoo.
 

Ilmarinen, Sponda ja SRV omistavat perustettavasta yrityksestä noin 27 prosenttia, Etera noin 13 prosenttia ja Onvest noin viisi prosenttia. Osakkaat ovat sitoutuneet sijoittamaan yhteensä 95,5 miljoonaa euroa sijoitusyhtiöön. Ilmarisen, Spondan ja SRV:n osuudet ovat 26 miljoonaa euroa, Eteran 12,5 miljoonaa euroa ja Onvestin viisi miljoonaa euroa. Pääomat sitoutuvat vasta, kun sijoituskohteet on identifioitu ja sijoituspäätökset on tehty.
 

Kehityshankkeet rahoitetaan muilta osin hankekohtaisin pankkilainoin, jolloin kokonaisinvestointien määrä voi nousta noin 300 miljoonaa euroon. Tavoitteena on, että kehitetyistä hankkeista luovutaan noin kolmen vuoden kuluessa kohteiden valmistumisesta.
”Hankekehitys Venäjällä on kasvava liiketoiminta-alueemme. SRV:llä on runsaasti kokemusta vaativien toimitilakehityshankkeiden toteuttajana Venäjällä ja Suomessa. Venäjän nopeasti kehittyvät markkinat tarjoavat kiinnostavia sijoitus mahdollisuuksia kauppakeskusten, hotellien ja toimistojen kehittämisessä. Nyt muodostettava sijoitusyhtiö varmistaa kehitettäviin hankkeisiin tarvittavat resurssit, jolloin niiden läpimenoajat nopeutuvat. Se puolestaan hyödyttää kaikkia osakkaita.”, Hienonen toteaa.
 

Taneli Hassinen
viestintäjohtaja
SRV Yhtiöt Oyj
 

Lisätietoja:
Veli-Matti Kullas, johtaja, hankekehitys, Venäjä, puh. 040 501 5280
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO, puh. 050 523 5850

 

 

Jaa sivu