SRV HENKILÖSTÖ OY:N SULAUTUMINEN SRV YHTIÖT OYJ:HIN ON PANTU TÄYTÄNTÖÖN

SRV HENKILÖSTÖ OY:N SULAUTUMINEN SRV YHTIÖT OYJ:HIN ON PANTU TÄYTÄNTÖÖN     

SRV Henkilöstö Oy:n (”Henkilöstö”) sulautuminen SRV Yhtiöt Oyj:hin (”SRV”) on  
pantu täytäntöön tänään. SRV on laskenut osakepääomaa korottamatta liikkeelle  
yhteensä 10.216.468 uutta SRV:n osaketta sulautumisvastikkeena Henkilöstön   
osakkeenomistajille näiden Henkilöstön osakkeiden omistuksen mukaisessa     
suhteessa. Sulautumisen yhteydessä SRV on saanut haltuunsa Henkilöstön omistamat
12.512.000 SRV:n osaketta. SRV on tänään tehnyt päätöksen osakkeiden      
mitätöimisestä ja jättää mitätöintiä koskevan ilmoituksen kaupparekisterille.  

SRV:n rekisteröity osakepääoma on 3.062.520 euroa jakautuen sulautumisen ja   
osakkeiden mitätöimistä koskevan päätöksen rekisteröinnin jälkeen 36.768.468  
osakkeeseen.                                  

Rahoitustarkastus on 24.5.2007 antanut päätöksen arvopaperimarkkinalain     
(495/1989) mukaisen esitteen hyväksymisestä sulautumiseen liittyen, ja on    
26.9.2007 antanut poikkeusluvan esitteen julkistamisesta liittyen osakkeiden  
ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 24.5.2007 päivätty esite ja sen  
jälkeen julkistetut SRV:n pörssitiedotteet sekä SRV:n ja SRV Henkilöstö     
Oy:n päätökset, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan SRV:n osakkeiden  
arvoon, ovat nähtävissä yhtiössä (osoite Niittytaival 13, Espoo) ja OMX Way   
-palvelupisteessä OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä. OMX Pohjoismainen Pörssi 
Helsinki Oy on 26.9.2007 tehnyt päätöksen uusien osakkeiden ottamisesta     
pörssilistalle 1.10.2007 edellyttäen että osakkeet on merkitty kaupparekisteriin
28.9.2007.                                   

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara, Toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202               Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu