SRV aloittaa Okhta Mall -kauppakeskuksen rakentamisen Russia Investin kanssa

SRV:n kehittämän Okhta Mall -kauppakeskuksen rakentaminen alkaa syksyllä. SRV:llä on sijoittajakumppanina Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiö, jossa myös SRV on osakkaana. Rakentamisen arvioidaan alkavan loppusyksystä 2013, kun lopullinen rakennuslupa on saatu. Kauppakeskus tullaan avaamaan keväällä 2016.

”Venäjän vähittäiskauppamarkkina on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja yksistään Pietarin alueen vähittäiskaupan volyymi on noin 20 miljardia euroa, joka vastaa noin kolmea neljäsosaa koko Suomen vähittäiskaupan volyymistä. Suuresta volyymistä huolimatta kansainväliset standardit täyttävien kauppakeskusten osuus on edelleen vaatimatonta niin Pietarin kuin Moskovan alueella ja siten markkinoilla on vielä hyvin tilaa uusille hyvin suunnitelluille hankkeille”, SRV:n Venäjän-hankekehityksestä vastaava johtaja Veli-Matti Kullas sanoo.

SRV on myynyt 55 prosentin omistusosuuden Septem City -projektin I-vaiheesta, Okhta Mall -kauppakeskuksesta, Russia Investille, jonka tarkoituksena on tehdä kiinteistökehityshankesijoituksia Venäjälle. Yhtiön osakkaita ovat Ilmarinen, Sponda ja SRV kukin 27 prosentin osuudella sekä Etera 13 prosentin ja Onvest kuuden prosentin osuuksilla. Russia Invest -osuuden lisäksi SRV:lle jää kaupan jälkeen myös 45 prosentin suora omistus Okhta Mall -kauppakeskushankkeesta.

Okhta Mall -kauppakeskusinvestoinnin kokonaisarvo on noin 250 miljoonaa euroa.  Russia Investin sijoitus projektiin tulee olemaan noin 50 miljoonaa euroa. Omistajien sijoituksen lisäksi projektin rahoitus toteutetaan projektiluotoin. Kohteen rahoittamista varten on allekirjoitettu 160 miljoonan euron aiesopimus venäläisen pankin kanssa. Tavoitteena on allekirjoittaa lopullinen lainasopimus vuoden loppuun mennessä. SRV:n kokonaissijoitus hankkeeseen tulee olemaan noin 44 miljoonaa euroa. Omistusosuuden myynnin ja projektinjohtosopimusten kassavirrat huomioiden hanke ei kasvata SRV:n jo sitoutunutta pääomaa hankkeessa.

SRV on allekirjoittanut myös yhteensä yli 160 milj. euron arvoiset projektinjohtourakkasopimukset kauppakeskuksen kehittämisestä, suunnittelusta, vuokrauksesta, markkinoinnista ja rakentamisesta venäläisen projektiyhtiön OOO Tempo Investin kanssa.

Kauppakeskuksen laajuus on noin 144 000 m2, josta vuokrattavaa tilaa on noin 75 000 m2. Kauppakeskukseen rakennetaan kaksi maanalaista parkkikerrosta ja hypermarket sekä neljä maanpäällistä kerrosta.

Okhta Mall sijaitsee aivan Pietarin ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä Okhta-joen vieressä ja on ensimmäinen ydinkeskustan lähellä oleva kauppakeskus, jossa tulee olemaan hypermarket. Alustavia vuokrasopimuksia on allekirjoitettu jo yli 25 prosenttia vuokrattavasta pinta-alasta. Kauppakeskuksen vuosivuokratulojen tavoitemäärä on noin 33 miljoonaa euroa.

SRV omistaa edelleen sataprosenttisesti Septem City -suurprojektin muut vaiheet.  Septem City käsittää 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen Okhtan alueella. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi yli 400 000 m2 kokonaisuus, muun muassa kauppakeskus, toimisto- ja liiketiloja sekä hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluja. Kohde tullaan toteuttamaan useassa eri vaiheessa, josta nyt allekirjoitettu sopimuskokonaisuus Ohkta Mall -kauppakeskuksen toteutuksesta on 144 000 m2.

”Okhta Mall projekti on luonteva jatko SRV:n kauppakeskushankkeille Venäjällä. Tämän vuoden elokuussa avataan Baltic Pearl -alueella Pietarissa Pearl Plaza -kauppakeskus, jossa on vuokrattavaa tilaa noin 48 000 m2. SRV omistaa Pearl Plaza -hankkeen yhdessä kiinalaisen Shanghai Industrial Investment Group:n kanssa puoliksi.  SRV vastaa kohteen suunnittelusta, rakentamisesta, kehittämisestä ja vuokraamisesta. Pearl Plaza -kauppakeskuksen vuokralaiskysyntä on ollut hyvä ja tiloista on jo vuokrattu tai varattu yli 90 prosenttia”, Kullas toteaa.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Lisätietoja:

Veli-Matti Kullas, Venäjän-hankekehitysjohtaja, puh. 040 501 5280

Jaa sivu