SRV allekirjoitti 100 miljoonan euron projektinjohtosopimuksen Pietarin kauppakeskushankkeen rakentamisesta

 

SRV:n ja Shanghai Industrial Investment Companyn yhteisesti omistama OOO Pearl Plaza on tehnyt Pietariin rakennettavan kauppakeskuksen ensimmäistä vaihetta koskevan investointipäätöksen. Investoinnin arvo on noin 130 miljoonaa euroa.  SRV:n venäläinen tytäryhtiö OOO SRV Development allekirjoitti samalla projektinjohtourakkasopimuksen ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. Urakkasopimuksen arvo on noin 100 miljoonaa euroa. Kohteen rahoitus tulee pääosin Kiinasta. SRV:n omistus yhteisyrityksestä on 50 prosenttia.  SRV sijoittaa arviolta noin 20 miljoonaa euroa ensimmäisen vaiheen toteutukseen. SRV vastaa kohteen kaupallisesta kehittämisestä ja vuokraustoiminnasta.

 Pearl Plazan ensimmäisen vaiheen laajuus on noin 86.500 bruttoneliömetriä, josta vuokrattavaa pinta-alaa on noin 46.500 bruttoneliömetriä. Kauppakeskuksen kellarikerrokseen rakennetaan hypermarket. Pearl Plaza on allekirjoittanut aiesopimuksen suomalaisen Prisma marketkauppaoperaattorin kanssa. Prisma vuokraa kauppakeskuksesta noin 7600 neliömetrin tilat hypermarketia varten. Kellarikerrokseen rakennetaan myös maanalaiset pysäköintitilat. Ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen tulee liiketiloja. Kolmanteen kerrokseen sijoittuu viihde ja vapaa-ajan toimintoja, kuten elokuvateatteri, lasten maailma, kuntosali sekä ravintoloita.

 Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt käynnistyvät välittömästi ja ne valmistuvat vuoden 2013 alussa.

  – Venäjä on  SRV:n strategian merkittävin painopistealue. Pearl Plazan rakentamisen aloittaminen on merkittävä askel Venäjän hankkeidemme edistymisessä. SRV uskoo Pearl Plazan olevan rakentamisurakan lisäksi erinomainen sijoituskohde, sillä alueen asukaspohja ja sieltä puuttuva kaupallinen tarjonta luovat osaltaan perustan kauppakeskuksen menestykselle, sanoo SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen.

Kuten muissakin Venäjän toimitilahankkeissaan SRV voi strategiansa mukaisesti toimia Pearl Plazassa myös väliaikaisena omistajana kohteen valmistumisen jälkeen kaupallisen arvon kasvattamiseksi. Tällaiset kohteet myydään markkinatilanteen mahdollisuuksien mukaisesti arviolta 1-3 vuoden kuluessa valmistumisesta

 Pearl Plaza -kauppakeskus rakennetaan kiinalaisten suunnittelemaan Baltic Pearlin 35.000 asukkaan lähiöön Pietarin lounaisosassa. Alueen ensimmäiset asuintalot ovat jo valmistuneet.

 

SRV Yhtiöt Oyj
Jukka Hienonen
toimitusjohtaja

  

Lisätietoja:
johtaja Veli-Matti Kullas, puh. 040 501 5280
maajohtaja Jussi Kuutsa, puh. +79031123532

 

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

  

Jaa sivu