Selvitys SRV:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Pörssitiedote                                  
5.3.2010, klo 09.00                               
              

SRV Yhtiöt Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä(Corporate Governance
Statement) vuodelta 2009 on julkaistu yhtiön vuosikertomuksessa. Se on     
luettavissa myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa              
www.srv.fi/files/srv2/Sijoittajat/Selvitys_hallinto-_ja_ohjausjarjestelmasta_200
9.pdf                                      

SRV Yhtiöt Oyj                                 

Jussi Ollila                                  
Viestintä- ja markkinointijohtaja                        Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki

Jaa sivu