REDIn tornitalojen palvelut muistuttavat hotellia

Palvelut ja elämisen helppous vetoavat torniasumisesta kiinnostuneisiin ihmisryhmiin: meneväisiin, kotoilijoihin ja satsaajiin.

Helsingin Kalasatamaan rakennettava tornitaloalue REDI mahdollistaa ensimmäistä kertaa kustannustehokkaan palveluntarjonnan kotimaisessa asuntokohteessa.

”REDIn kahdeksan tornitalon 2000 asukkaan yhteisö yhdistettynä juurella sijaitsevaan kauppakeskukseen antaa mahdollisuuden arvioida uudelleen perinteisiä asumistapoja. REDIä voi verrata hotelliin, jossa asumiseen sisältyy valmiita, mutta myös tilattavissa olevia palveluja”, visioi SRV:n kotimaan asuntorakentamisesta vastaava johtaja Antero Nuutinen.

REDIn asukas voi mahdollisesti valita jo asuntoa ostaessaan haluamansa palvelut, kuten vaikkapa kuntosalikortin tai siivouspalvelun sisältävän paketin. REDIn isännöitsijäksi puolestaan kaavaillaan ulkopuolista operaattoria, joka aktiivisesti etsisi ja tuottaisi asukkaille arjen toimintoja helpottavia palveluja.

SRV on vahvistanut REDIn asiantuntijavisiot lukuisilla haastatteluilla. Palveluideoita on myös testattu työpajoissa, joihin on osallistunut torniasumisesta kiinnostuneita ihmisiä. Työn tuloksena on muodostunut palvelukonseptin runko, jota testataan myöhemmin Suvilahteen rakennettavassa LivingLabissa, asumisen simulaatioympäristössä.

Palveluiden lisäksi asiantuntijat ovat miettineet, millainen yhteisö REDIin muodostuu. Tornitalojen palvelukeskittymä ja tornitalojen toimivat, nykyaikaiset yhteistilat vähentävät ainakin REDIn asukkaiden asuinneliöiden tarvetta. REDI-kokonaisuuteen suunnitellaan julkisia ja puolijulkisia tiloja mutta myös täysin yksityisiä yhteistiloja, jotka palvelevat vain asukkaita ja heidän vieraitaan.

Meneväiset, kotoilijat ja satsaajat innostuvat torniasumisesta

Juuri palvelut ja elämisen helppous ovat SRV:n tutkimusten* mukaan niitä asioita, jotka vetoavat myös tornitaloasumisesta kiinnostuneisiin ihmisiin. Tästä joukosta on tunnistettavissa kolme ryhmää, kotoilijat, meneväiset ja satsaajat, jotka erottuvat tarpeidensa perusteella omiksi heimoikseen myös koko väestöä edustavassa segmentointikyselyssä.

Satsaajat vaativat asumiseltaan paljon ja ovat vaativia asunnonostajia. Kotoilijat muistuttavat satsaajia, mutta he korostavat enemmän kodin tunnetta ja asemaa turvapaikkana. Meneväisille koti taas on kääntymispaikka, jonka tulee olla toiminnallinen ja käytännöllinen.

REDIssä satsaajia puhuttelee laatu, meri ja edelläkävijyys, kotoilijoita kaunis, omannäköiseksi muokattava koti ja meneväisiä hyvät, lähellä olevat kulkuyhteydet ja palvelut sekä tornitalojen urbaanius ja erityisyys.

Suomen korkein asuinkerrostalo nousee lähes 132 metriin

SRV:n rakentama Kalasataman keskus eli REDI muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista sekä REDIn kauppakeskuksesta. Tornitaloissa on 20–35 kerrosta. Korkein niistä nousee 131,7 metriin. Se on valmistuessaan Suomen korkein asuinkerrostalo.

SRV on koonnut sijoittajaryhmän REDIn kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen toteuttamista varten. REDIn rakennustyömaan arvioidaan käynnistyvän loppuvuoden aikana. REDIn kauppakeskus sekä ensimmäiset kaksi tornitaloa valmistuvat arviolta vuonna 2018 ja loput tornit vaiheittain vuoteen 2022 mennessä.

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

Lisätietoa:

Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, SRV, 040 504 3321, taneli.hassinen@srv.fi

Tutustu REDIn verkkosivuihin osoitteessa: www.redi.fi
Kuvia REDIstä: Kuvapankki (Media > REDI)

*SRV teetti webropol-kyselyn 1 000:lle pääkaupunkiseudulla asuvalla henkilölle, joiden ikä ja sukupuolijakauma olivat väestörakenteen mukaiset. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ihmisten asumiseen liittyviä asenteita, toiveita ja tarpeita sekä sitä, löytyykö aineistosta kotoilijoiden, meneväisten ja satsaajien heimot. Nämä ryhmät oli löydetty aiemmasta, tornitaloista kiinnostuneiksi ilmoittautuneiden joukolle tehdystä tutkimuksesta.

REDIn asiantuntijahaastatteluihin osallistuneet:

 • Eija Hasu, Aalto-yliopisto tutkija
 • Christopher Peterka, Trend receiver & Innovation Strategist
 • Jarmo Suominen, Aalto Yliopisto professori
 • Dylan Kwok, Hong Kong Polytechnic University, School of Design, Design institute for social innovation, Project Associate
 • Kent Larson, MIT Co-Director City Science

SRV-haastattelut

 • Jukka Rasmus, SRV rakennuttajajohtaja asunnot
 • Marja Kuosma, SRV johtaja asuntomyynti
 • Antero Nuutinen, SRV johtaja kotimaan asuntorakentaminen
 • Timo Kokkila, SRV hallituksen jäsen
 • Juhani Katko, SRV REDI hankejohtaja
 • Pia Svensk, SRV asiakkuusjohtaja REDI-kauppakeskus
 • Miia Ajo, SRV asiakkuusjohtaja asunnot

www.srv.fi

 

Jaa sivu