Pitkäjänteinen työ toi SRV:lle valtakunnallisen työturvallisuuspalkinnon

Pohjola Vakuutus on palkinnut SRV:n pitkäjänteisestä rakennusalan työturvallisuustoiminnan kehittämisestä uudella valtakunnallisella työturvallisuuspalkinnolla. SRV on panostanut voimakkaasti työturvallisuuden kehittämiseen sekä harmaan talouden torjuntaan jo pitkään.

”SRV:ssä turvallisuus ei ole pelkkää sanahelinää. Siellä sen merkitys on ymmärretty toimitusjohtajasta aliurakoitsijoihin asti”, kiitteli Antti Nyrhinen Pohjola Vakuutuksen Riskienhallinnan osaamiskeskuksesta.

Perehdytys ja avoin yhteistyö turvallisuuden avaimet

Turvallinen toiminta rakennustyömailla edellyttää, että kaikki tuntevat yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat. Hyvän työmaaperehdytyksen varmistamiseksi SRV ja Pohjola ovat yhteistyössä kehittäneet erityisen VIISARI työmaaoppaan, joka jaetaan koko työmaahenkilöstölle alihankkijat mukaan lukien. VIISARIsta on tullut vakiokäytäntö SRV:lle ja myöhemmin Työtuvallisuuskeskus TKK:n Turvallisesti Raksalla –oppaiden myötä koko rakennusalalle.

SRV:n suurimmilla työmailla on käytössä myös turvataustaryhmä, joka kokoontuu kolmen kuukauden välein.

”Tämä on aitoa ja laajaa yhteistyötä, ryhmässä ovat mukana meidän ja Pohjolan edustajien lisäksi myös viranomaiset ja muut sidosryhmät. Riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittäminen on aina jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa”, toteaa SRV: turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari.

Verkostorekisterillä  harmaata taloutta vastaan

Harmaan talouden torjunnassa SRV on ollut rakennusalan kärjessä kehittämällään sähköisellä verkostorekisterillä. Verkostorekisterin avulla on mahdollista helposti seurata suurten hankkeiden koko alihankkijaketjua yksittäiseen työntekijään asti. Järjestelmän avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä harmaan talouden esiintymistä SRV:n työmailla, ohjeistaa alihankkijoita sekä edistää työturvallisuutta.

Verkostorekisteriin kirjataan työntekijän suorittamat ammattipätevyydet sekä työkohdeperehdytykset, jolloin työmailla voidaan reaaliaikaisesti varmistua siitä, että tiettyä työtehtävää suorittaa SRV:n hyväksymä ammattitaitoinen työntekijä.

Työturvallisuuden ja harmaan talouden torjunta edellyttää pitkäjänteistä työtä ja avointa yhteistyötä kaikkien osapuolien yhteiseksi eduksi.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
viestintäjohtaja
puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Lisätietoja:
Turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari, SRV, puh. 020 145 5525

Jaa sivu