Palvelumuotoilulla uudenlaista tilankäyttöä Wood Cityyn

Wood City tuo Helsingin kantakaupunkiin näyttävän puuarkkitehtuurin lisäksi uudenlaista tilankäyttöä. Wood Cityn hotellin ja toimistorakennuksen ensimmäisen kerroksen yhteisiin tiloihin kehitetään käyttäjien tarpeet huomioiva tila- ja palvelukonsepti. Tilan tulevien käyttäjien tarpeiden selvittämisessä ja tilojen suunnittelemisessa käytetään erilaisia työkaluja, joista uusimpana ja tärkeimpänä palvelumuotoilu.

”Haluamme suunnitella aidosti asiakkaiden liiketoimintaa tukevat tilat Wood Cityyn. Palvelumuotoilun avulla tunnistamme myös käyttäjien piilevät tarpeet ja pureudumme heidän todelliseen kokemukseensa erilaisista tila- ja palveluratkaisuista. Parhaimmillaan tällainen puolijulkinen tila yhdistää eri käyttäjäryhmiä”, SRV:n asiakkuusjohtaja Tuomas Rantsi kuvaa.

Tilojen tulevia käyttäjiä osallistetaan kehittämään ja testaamaan syntyneitä tila- ja palveluideoita työpajoissa yhdessä tilojen suunnittelijoiden, rakentajien ja muiden ammattilaisten kanssa.Wood City -hanketta yhteistyössä kehittävät SRV ja Stora Enso ovat solmineet yhteistyösopimuksen Wood Cityn yleisten tilojen asiakaslähtöisestä kehittämisestä helsinkiläisen palvelumuotoilutoimisto Diagonalin kanssa.

Kehitystyötä jatketaan eri alojen asiantuntijoiden voimin syyskuussa 2013 Helsinki Design Weekin Dreaming & Doing -seminaarissa ja sen yhteydessä järjestettävässä työpajassa, jossa koko palvelumuotoiluprosessi avataan ja osallistujat pääsevät osallistumaan kehitystyöhön.

Palvelumuotoiluprojektissa syntyneet lopputulokset konkretisoidaan tila- ja palvelukonseptiksi, joka tuo Wood Cityyn innovatiivisia palveluja, yllättävää tilankäyttöä sekä uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja joka tukee Wood Cityyn sijoittuvien toimijoiden omaa liiketoimintaa.

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

Lisätietoja: www.woodcity.fi

Jaa sivu