Pääomamarkkinapäivä: SRV suunnittelee rakentavansa lisää kauppakeskuksia Venäjälle ja etenee suurhankkeissa Suomessa

SRV järjestää tänään 3.12.2013 Espoossa pääomamarkkinapäivän analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille. Tilaisuudessa on johdon esityksiä aiheista kuten SRV:n pääkaupunkiseudun hankkeet, kauppakeskusliiketoiminta Venäjällä ja SRV:n rahoitus- ja pääomarakenne.

SRV suunnittelee jatkavansa Pietarin ja Moskovan kauppakeskusmarkkinoiden hyödyntämistä. Suunnitelmissa on kauppakeskushanke Mitishiin Moskovassa sekä Pietarissa elokuussa avatun Pearl Plaza -kauppakeskuksen II-vaihe. Elokuussa SRV aloitti Pietarin Ohtan alueella mittavan kauppakeskushankkeen, jonka arvioidaan valmistuvan 2016.

SRV:n tavoitteena on saada kauppakeskushankkeita eri vaiheisiin liikevaihdon ja tuloskehityksen tasaamiseksi Venäjällä. Kauppakeskusten hyvän vuokratason ansiosta myös niiden omistamista yli kolme vuotta pidetään mahdollisena. Valmiin Pearl Plaza -kauppakeskuksen arvioitu vuosivuokra täyteen vuokrattua on 18 miljoonaa euroa. SRV:n sijoitettu oma pääoma on 22 miljoonaa euroa.

Rakenteilla olevan Ohta Mall -kauppakeskuksen arvioitu vuosivuokra on 33 miljoonaa euroa. SRV sijoittaa rakentamisen aikana hankkeeseen 54 miljoonaa euroa. SRV:n osuus 250 miljoonan euron Ohta Mall -hankkeesta on yhteensä 60 prosenttia, 45 prosenttia suoraan. Loput hankkeesta omistaa suomalaisista sijoittajista koostuva Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiö. SRV:llä, Ilmarisella ja Spondalla on Russia Investissä 27 prosentin osuudet, Eteralla on 13 prosentin ja Onvestilla kuuden prosentin osuudet.

Russia Invest -sijoitusyhtiön 95,5 miljoonan euron sijoituskapasiteetista hieman yli puolet sijoitetaan Okhta Mall -kauppakeskushankkeeseen. Loput pääomasta sitoutuvat, kun sijoituskohteet on identifioitu ja sijoituspäätökset on tehty. Kehityshankkeet rahoitetaan muilta osin hankekohtaisin pankkilainoin.  SRV:n osuus Russia Investin sijoituskapasiteetista on 26 miljoonaa euroa. 

Russia Invest on SRV:n kehittämä rahoitusyhteistyömalli, jota on tarkoitus hyödyntää erityisesti yhtiön Venäjän-hankkeissa rahoituksellisen skaalautuvuuden varmistamiseksi. SRV:n tavoitteena on ottaa Venäjän-hankkeissaan kehittäjän, rakentajan ja sijoittajan rooli, mikä kasvattaa ansaintaa merkittävästi verrattuna pelkkään rakentamisesta saatavaan katteeseen. Riskin ja tuottojen jakaminen sijoittajakumppanin kanssa on SRV:n malli liikevaihdon ja tuloksen hallitusta kasvattamisesta Venäjän-liiketoiminnassa. Pääosin Venäjän-toiminnoista koostuvan kansainvälisen liiketoiminnan osuus SRV:n liikevaihdosta tämän vuoden tammi-syyskuussa oli 18 prosenttia.

SRV:n hankkeet kotimaassa keskittyvät kasvukeskuksiin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Yhtiöllä on megaluokan hankkeet Helsingin Kalasatamassa sekä Espoon Keilaniemessä, Niittykummussa ja Perkkaalla. Aluekehityshankkeiden asunto- ja liiketilarakentaminen perustuu pitkän aikavälin ennusteisiin pääkaupunkiseudun väestön kasvusta. Nämä SRV:n hankkeet keskittyvät metro- ja junaratojen asemille.

Kotimaan liiketoiminnan tilauskanta oli syyskuun lopussa vajaat 730 miljoonaa euroa, josta asuntotuotanto on vajaat 40 prosenttia. Loput 60 prosenttia koostuu toimitilatuotannosta. Merkittäviä käynnissä olevia urakoita ovat Kehäradan Lentokentän asema, HUS -logistiikkakeskus Vantaalla, HUSin laboratoriorakennus Helsingin Meilahdessa, Opinmäen kampus Espoossa sekä Presidentinlinnan peruskorjaus.

SRV-konsernin vakavaraisuus ja rahoitusasema on vahva. SRV:n omavaraisuus oli syyskuun lopussa noin 40 prosenttia ja velkaantumisaste noin 103 prosenttia. Rahavaroista ja nostamattomista luotoista muodostuvat rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa yhteensä 148 miljoonaa euroa. Lisäksi kotimaan omaperusteisen tuotannon rahoitusasema on vahvalla pohjalla, koska hankkeiden nostamattomien luottojen ja myyntisaamisten määrä ylittää hankkeiden loppuun saattamisen kustannukset.

Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan osoitteessa https://www.srv.fi/sijoittajat/paaomamarkkinapaiva-2013.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Jaa sivu