OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN MUUTOS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN             

SRV Henkilöstö Oy:n (”Henkilöstö”) sulautuessa SRV Yhtiöt Oyj:hin (”SRV”) SRV  
sai haltuunsa Henkilöstön omistamat 12.512.000 SRV:n osaketta. Osakkeet     
päätettiin välittömästi mitätöidä, ja asiaa koskeva ilmoitus jätettiin     
kaupparekisteriin 28.9.2007. Osakkeiden mitätöinnistä johtuva osakkeiden    
lukumäärän muutos on nyt merkitty kaupparekisteriin ja SRV:n rekisteröity    
osakepääoma on 3.062.520 euroa jakautuen 36.768.468 osakkeeseen.        
                                        
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara, Toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202               

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu