Ministeri Lauri Ihalainen muurasi Uudenkaupungin soijajalostamon peruskiven

Finnproteinin tilaaman ja SRV:n urakoiman Uudenkaupungin soijajalostamon peruskivi muurattiin tänään työministeri Lauri Ihalaisen johdolla. Ihalaisen osallistuminen tilaisuuteen oli osa hänen vierailuaan Uuteenkaupunkiin, joka tunnetaan rakennemuutospaikkakuntana.

”On tärkeätä olla täällä tänään todistamassa uuden luomista tilanteessa, jossa muuten tulee vastaan lähinnä vaikeita rakennemuutoksia. Kaipaamme uusia aloja ja uutta luovaa ajattelua ja niiden myötä tulevia investointeja. Tänään juhlittava soijanjalostustehdas on myönteinen ja merkittävä esimerkki Uudenkaupungin rakennemuutoksen onnistumisesta. Täältä kaikilta toimijoilta saamani viestit ovat kuvastaneet myönteistä ilmapiiriä, uskoa tulevaan ja rohkeutta tarttua uusiin mahdollisuuksiin”, ministeri Ihalainen totesi puheessaan.

Soijajalostamon rakentaminen alkoi viime vuoden lopulla ja sen arvioidaan valmistuvan keväällä 2013. Tehtaan päätuotteet ovat rehurouhe eläimille sekä soijakonsentraatti eli proteiinitiivisteen raaka-aine elintarviketeollisuudelle. Tehdas tulee olemaan lajissaan Euroopan suurin. Hankkeen päärahoittaja on kansainvälinen investointiyhtiö Renaissance Partners, sekä joukko kotimaisia institutionaalisia sijoittajia: Varma, Eteran, Pontos Group ja Suomen Teollisuussijoitus sekä Nordea, Pohjola ja Finnvera.

Hanke muodostuu yhteensä 18 eri osakokonaisuudesta, joiden yhteensovittaminen asettaa haasteita suunnittelulle ja projektinjohdolle. Lisäksi hanke edellyttää jo rakentamisvaiheessa erittäin laajaa ja hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien ja viranomaisten välillä.

”Tämä on mittaluokaltaan suuri ja vaativa tuotantolaitoshanke, jonka toteuttaminen edellyttää prosessiputkituksen, laiteasennuksen ja rakentamisen yhteensovittamista. Hankkeen rakennustekniset työt toteutetaan avoimeen projektinjohtoon perustuvalla SRV Mallilla ja SRV pyrkii käyttämään Uudenkaupungin talousalueen yrittäjiä hankkeen toteutuksessa, mikäli he ovat kilpailukykyisiä. Moniosainen hanke antaa toisaalta myös joustoa aikatauluihin ja suunnitteluun, jota voidaan tehokkaasti hyödyntää SRV:n projektinjohtomallin avulla” SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila kertoi.

”Huipputeknologian avulla Finnprotein tulee tuottamaan proteiinipitoisia tuotteita kestävällä tavalla, aluksi eläimille ja myöhemmin elintarviketuotantoon. Hankkeella on myös huomattavia paikallisia vaikutuksia: tuotekehityksessä ja tutkimuksessa tulemme tekemään yhteistyötä Turun yliopiston kanssa ja kolminkertaistamme Uudenkaupungin sataman vientiliikennemäärät” sijoitusyhtiö Renaissance Groupin operatiivinen johtaja ja Finnprotein Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hans Jochum Horn kertoi.

Rakennushankkeen työllistämisvaikutus on 250 henkilötyövuotta. Valmistuttuaan laitos työllistää pysyvästi noin 150 henkeä sekä lisäksi luo välillisesti kymmeniä työpaikkoja muun muassa logistiikan tarpeisiin.

Lisätietoja
Taneli Hassinen, SRV, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 020 145 5208
Mikko Nordberg, Finnprotein Oy, toimitusjohtaja, puh. 044 032 1003

Jaa sivu