Liikevaihto kasvoi 40 prosenttia, ruplan heikentyminen laski tulosta selvästi

 

Liikevaihto kasvoi 40 prosenttia, ruplan heikentyminen laski tulosta selvästi

Yhtiö muutti näkymiään liikevoiton osalta ja otti toiminnan vertailukelpoisuuden lisäämiseksi käyttöön operatiivisen liikevoiton käsitteen

 

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 508,5 (362,4 1−6/2016) milj. euroon (kasvu 40 %). Erityisesti kasvoivat Suomen liiketoiminnan toimitila- ja asuntorakentamisen liikevaihto.
   
 • Operatiivinen liikevoitto* oli 5,5 (4,2) milj. euroa (kasvu 33 %). Operatiiviseen tulokseen vaikuttivat positiivisesti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu ja vertailukautta suurempi tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen määrä. Operatiivista liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden kustannusten nousu sekä yhden jo valmistuneen projektin kuluvaikutus.
   
 • Ruplan kurssi vaihteli merkittävästi. Suurin ruplasta aiheutuva tulosvaikutus syntyy Venäjän osakkuusyhtiöiden euromääräisistä projektilainoista. Lainat muutetaan katsauskauden lopussa rupliksi, josta aiheutuu tuloslaskelmaan laskennallinen, ei-kassavaikutteinen kurssiero osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -riville.
   
 • Liikevoitto laski -2,0 (4,1) milj. euroon. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen liiketoiminnan tuloksen lasku -10,8 (-2,5) milj. euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan tulokseen vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos (vaikutus -7,6 milj. euroa).
 • Tulos ennen veroja oli -8,0 (-7,0) milj. euroa. Vertailukauden tulosta heikensi kymmenvuotisen korkosuojan -6,6 milj. euron käypään arvoon arvostus.
   
 • Tulos per osake oli -0,17 (-0,15) euroa.
   
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 594,6 (2 021,6) milj. euroa. Vertailukautena tilauskantaan kirjattiin Keski-Suomen Sairaala Nova. Tammi-kesäkuussa 2017 allekirjoitettiin lisäksi sopimukset useista suuremmista hankkeista, kokonaisarvoltaan yli puoli miljardia euroa, jotka tulevat tilauskantaan ensi vuonna.
   
 • Omavaraisuusaste oli 33,5 (36,9) ja velkaantumisaste 114,4 (103,1) prosenttia. Omavaraisuusasteen muutokseen vaikutti ruplan heikentynyt kurssi.

Huhti-kesäkuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 284,8 (218,5) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Suomen liiketoiminnoissa, kun taas kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski odotetusti.
   
 • Operatiivinen liikevoitto laski 2,8 (4,1) milj. euroon. Operatiivista liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden kustannusten nousu sekä yhden jo valmistunen hankkeen kuluvaikutus.
 • Ruplan kurssi vaihteli merkittävästi. Suurin ruplasta aiheutuva tulosvaikutus syntyy Venäjän osakkuusyhtiöiden euromääräisistä projektilainoista. Lainat muutetaan katsauskauden lopussa rupliksi, josta aiheutuu tuloslaskelmaan laskennallinen, ei-kassavaikutteinen kurssiero osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -riville.
 • Liikevoitto laski -9,3 (4,1) milj. euroon. Tulokseen vaikutti kansainvälisen liiketoiminnan tulos, joka heikentyi ruplan kurssin vaikutuksesta -14,0 milj. euroon.
   
 • Tulos ennen veroja oli -15,3 (-1,5) milj. euroa. Vertailukauden tulosta rasitti -2,3 milj. euron korkojohdannaisen käypään arvoon arvostus.
   
 • Tulos per osake oli -0,26 (-0,04) euroa.
   

*Yhtiön toiminnan vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tuloksen osalta otettiin 20.7.2017 alkaen käyttöön uusi ”operatiivisen liikevoiton” -käsite, joka eroaa virallisesta IFRS-liikevoitosta siinä suhteessa, että siitä on poistettu Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot, ja niiden mahdolliset suojausvaikutukset.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • SRV allekirjoitti Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa 4.7.2017 urakkasopimuksen Jätkäsaaren peruskoulun rakentamisesta. Hankkeen arvo on noin 23 miljoonaa euroa. SRV toimii hankkeessa projektinjohtourakoitsijana. Rakentaminen alkaa syksyllä 2017, ja koulu valmistuu syksyllä 2019.

Näkymät vuodelle 2017

 • Konsernin koko vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2016 verrattuna (liikevaihto 884 milj. euroa). Mikäli ruplan kurssi säilyy vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen lopun tasolla, liikevoiton arvioidaan heikkenevän, mutta operatiivisen liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna (liikevoitto 27,7 milj. euroa ja operatiivinen liikevoitto 26,3 milj. euroa). Strategian mukaiseen kannattavuustasoon päästään kuitenkin vasta strategiakauden loppupuolella 2019−2020.
 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden aikana edellisvuotta tasaisemmin, mutta merkittävä osa liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2017 aikana valmistuu 816 omaperusteista asuntoa.
   
 • Kaikkien SRV:n Venäjän tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintavaluutta muuttui ruplaksi syyskuussa 2016. Toimintavaluuttaa koskeva kirjanpidollinen muutos altistaa SRV:n aiempaa enemmän ruplan kurssivaihteluille, mikä voi vaikuttaa koko vuoden liikevoiton määrään.   
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

Toimitusjohtajan katsaus

 

Alkuvuosi on sujunut monelta osin odotusten mukaan. Töitä tehdään parhaillaan yli kahdeksallakymmenellä työmaalla niin monta vuotta kestävien suurhankkeiden kuin muiden kohteiden parissa, eri puolella Suomen kasvukeskuksia. Hyvä vauhti näkyy myös liikevaihdossa, joka jatkaa suunnitelmien mukaisesti kasvua ennen kaikkea Suomen liiketoiminnan ansiosta.

Kun tilannettamme katsotaan liikevoiton näkökulmasta, emme ole lähelläkään asettamiamme tavoitteita. Pelkästään ruplan laskennalliset kurssimuutokset, joilla ei ole kassavirtavaikutuksia, lohkaisivat alkuvuoden tuloksestamme lähes 8 miljoonaa euroa. Ruplaan liittyvän epävarmuuden vuoksi, päätimme muuttaa vuoden 2017 näkymiä liikevoiton osalta. Operatiivisen liikevoiton uskotaan kuitenkin kasvavan. Otamme myös tässä osavuosikatsauksessa ensimmäistä kertaa käyttöön operatiivisen liikevoiton käsitteen, joka kertoo liiketoimintamme todellisen tilanteen ilman valuuttakurssivaikutuksia. Tämän tavoitteena on nostaa paremmin esille se, miten hoidamme varsinaisen liiketoimintamme. Alkuvuoden operatiivinen liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa, mikä sekään ei ole vielä toivomallamme tasolla.

Tilauskanta kohosi vuosi sitten historiallisesti ensimmäistä kertaa yli kahden miljardin euron, silloin lukuihin kirjattiin muun muassa parhaillaan Jyväskylässä työn alla oleva Sairaala Nova. Aivan sille tasolle ei tämän vuoden aikana enää päästä, mutta nykyinenkin taso on edelleen erinomainen. Tilauskanta kasvoi useilla uusilla hankkeilla ja lisäksi allekirjoitimme reilun puolen miljardin euron arvosta uusia sopimuksia, jotka tulevat tilauskantaamme ensi vuoden aikana. Näistä mainittakoon esimerkiksi Helsingin Siltasairaala ja Helsinki-Vantaan laajennusosan ja terminaali 2:n laajennus. Siltasairaala on jälleen osoitus siitä, että olemme pystyneet profiloitumaan vaativan sairaalarakentamisen huippuammattilaiseksi ja osaamisellemme on kysyntää jatkossakin.

Saimme toisella vuosineljänneksellä luovutettua lukuisia kohteita, kuten kauppakeskus Niityn Espoossa ja HKScanin uuden broilerinjalostustehtaan Raumalla. Ilahduttavaa on myös asuntorakentamisemme kehityspolku. Tänä vuonna ennustetaan tuloutuvan yli 800 asuntoa ja parhaillaankin työn alla on yli 3 000 kotia. Samaan aikaan asuntomyynnin luvut näyttävät erinomaisilta. Kesäkuuhun mennessä on myyty jo reilut 800 asuntoa, mikä on yli kolme kertaa enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Myös tammi-kesäkuun asuntoaloitusten määrä on korkea, lähes 600 asuntoa, mikä on reilusti enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Tämä osaltaan turvaa toimintaa myös ensi vuodelle sekä pitää meidät edelleen kärkisijoilla, kun listataan pääkaupunkiseudun suurimpia asuntorakentajia.

Loppuvuonna työt jatkuvat suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi REDIssä työt ovat edenneet jo siihen pisteeseen, että kauppakeskuksen avajaisiin on hieman yli vuosi aikaa. Espoon korkeimman asuintornin rakennustyöt Niittykummussa ovat myös viimeistelyvaiheessa ja Keilaniemessä Kehä 1 tunnelointityöt etenevät vauhdilla. Hankekehityksen puolella suurimmat odotukset liittyvät Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen, jolle toivotaan saatavan lopullinen päätös loppuvuoden aikana. Haasteitakin on, ennen kaikkea kannattavuuden ja valuuttakurssivaihteluiden osalta. Myös yleinen kustannustaso on näyttänyt jo hetken nousun merkkejä ja rakennusalan ylikuumeneminen näkyy ennen kaikkea toimihenkilöresurssien niukkuutena. Nämä asiat ovat meillä hyvin tiedossa, ja suuntaammekin loppuvuodesta määrätietoisesti kohti tavoitteita.

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
16/ 2017 1−6/ 2016 muutos muutos, % 4−6/ 2017 4−6/ 2016 1−12/ 2016 edelliset12 kk  
Liikevaihto 508,5 362,4 146,2 40,3 284,8 218,5 884,1 1 030,3  
Operatiivinen liikevoitto*) 5,5 4,2 1,4 33,1 2,8 4,1 26,3 27,7  
Operatiivinen liikevoitto, % 1,1 1,1     1,0 1,9 3,0 2,7  
Liikevoitto -2,0 4,1 -6,2   -9,3 4,1 27,7 21,5  
Liikevoitto, % -0,4 1,1     -3,3 1,9 3,1 2,1  
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**) -6,0 -11,1 5,1   -6,0 -5,6 -11,3 -6,2  
Tulos ennen veroja -8,0 -7,0 -1,0   -15,3 -1,5 16,4 15,3  
Tulouttamaton tilauskanta 1 594,6 2 021,6 -427,0 -21,1     1 758,5    
Uudet sopimukset 295,9 775,1 -479,2 -61,8 140,5 648,6 1 013,1 534,0  
Katsauskauden tulos -8,9 -6,0     -15,5 -1,2 14,4 11,4  
Katsauskauden tulos, % -1,8 -1,6     -5,4 -0,6 1,6 1,1  
                   
*) valuuttamuutosten nettovaikutus -7,6 0,0 -7,5   -12,1 0,0 1,3 -6,2  
 **) josta korkojohdannaisen käyvän arvon osuus 1,0 -6,6 7,7   0,6 -2,3 -4,7 3,0  
 
 
                   

 

*) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssi-erot olivat katsauskaudella -6,9 milj. euroa (0,0) ja suojauskustannukset -0,7 milj. euroa (0,0).

 

Tammi-kesäkuu 2017

Konsernin liikevaihto kasvoi 40,3 prosenttia 508,5 (362,4) miljoonaan euroon. Erityisesti kasvoivat Suomen liiketoiminnan toimitila- ja asuntorakentamisen liikevaihto. Suuret, vuonna 2016 sovitut ja aloitetut toimitilahankkeet ovat edenneet rakennusvaiheeseen ja kasvattavat siten liikevaihtoa. Liikevaihdon kasvussa näkyy myös se, että omaperusteisia asuntoja tuloutui alkuvuonna reilusti vertailukautta enemmän, kaikkiaan 250 (84) kappaletta.

Operatiivinen liikevoitto oli 5,5 (4,2) milj. euroa. Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti positiivisesti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu. Operatiivista liikevoittoa paransi myös tuloutuvien omaperusteisten asuntojen määrän kasvu vertailukauteen nähden. Omaperusteisia asuntoja tuloutui 250 (84), eli selvästi vertailukautta enemmän. Operatiivista liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden kustannusten nousu sekä yhden jo valmistunen projektin kuluvaikutus.

Konsernin liikevoitto laski -2,0 (4,1) miljoonaan euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli -10,8
(-2,5) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoa heikensi erityisesti ruplan kurssin heikentyminen, jonka vaikutus liikevoittoon oli -7,6 miljoonaa euroa. Kurssivaikutus syntyy pääasiassa euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssieron määrä vaihtelee joka tilinpäätöksessä ruplan kurssin vaihdellessa. Ero ei ole kassavaikutteinen.

Konsernin tilauskanta oli 1 594,6 (2 021,6) miljoonaa euroa. Vertailukautena tilauskantaan kirjattiin Keski-Suomen Sairaala Nova. Tammi-kesäkuun 2017 aikana allekirjoitettiin useita uusia sopimuksia, yhteensä lähes 300 miljoonan euron arvosta. Lisäksi tilauskantaan on tulossa useita muita hankkeita kokonaisarvoltaan yli puoli miljardia euroa, kuten Helsingin Siltasairaala ja Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusosa sekä terminaali 2:n uudistustyö. Siltasairaala näkyy tilauskannassa ensi vuoden alussa ja terminaali 2:n uudistustyöt vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla.

Konsernin tulos ennen veroja oli -8,0 (-7,0) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,17 (-0,15) euroa. Vertailukauden osakekohtaiseen tulokseen vaikutti hybridilainan lunastuksen kertaluonteiset kustannukset.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vaihteluun vaikuttavat SRV:n omaperusteisten hankkeiden luovutuksen mukainen tulouttaminen ja jatkuvasti, valmiusasteen mukaan tuloutuva matalakatteisempi urakointi sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin omavaraisuusaste oli 33,5 (36,9) prosenttia ja velkaantumisaste 114,4 (103,1) prosenttia. Omavaraisuusasteen muutokseen vaikutti ruplan heikentynyt kurssi.

 

 

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−6/ 2017 1−6/ 2016 muutos muutos, % 112/ 2016
Omavaraisuusaste, % 33,5 36,9     38,3
Korollinen nettovelka 310,3 291,2 19,1 6,6 246,3
Velkaantumisaste, % 114,4 103,1     83,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,5 1,9     6,1
Oman pääoman tuotto, % -6,3 -4,3     5,0
Tulos per osake, eur *) -0,17 -0,15 -0,02 13,6 0,15
Oma pääoma per osake, eur *) 3,84 3,71 0,13 3,5 4,25
Osakekurssi kauden lopussa, eur 4,99 4,00 0,99 24,8 5,43
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,5 59,3     59,3

 

Espoo 19.7.2017

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

SRV:n johto esittelee tuloksen yhdistetyssä audio webcastissa ja puhelinkonferenssissa, joka pidetään 20.7. kello 10.00. Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalan ja talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkäsen suomenkielistä esitystä voi seurata reaaliajassa osoitteessa: http://qsb.webcast.fi/s/srv/srv_2017_0720_q2/

Tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 10 minuuttia ennen sen alkamista seuraaviin numeroihin:

Suomesta: +358 (0)9 7479 0404

Ruotsista: +46 (0)8 5065 3942

Muista maista: +44 (0)330 336 9412

Vahvistuskoodi: 5274272

 

Yhteystiedot:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi

Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

 

 

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn  Twitter Instagram

Jaa sivu